fbpx

Jakie są pokolenia na rynku pracy?

Avatar photo
Współpraca przedstawicieli różnych generacji zawsze wiąże się równocześnie z szansą i zagrożeniem. Podstawa to wzajemne zrozumienie i otwartość na drugiego człowieka. Obecnie najwięcej  wyzwań budzi najmłodsze pokolenie, które wciąż kształtuje własne zachowania na rynku pracy. Warto zrozumieć, że każda generacja rozwijała się w innych warunkach gospodarczych, ekonomicznych oraz kulturowych. Co należy wiedzieć o baby boomers, pokoleniu X, millenialsach i generacji Z?

Współpraca przedstawicieli różnych generacji zawsze wiąże się równocześnie z szansą i zagrożeniem. Podstawa to wzajemne zrozumienie i otwartość na drugiego człowieka. Obecnie najwięcej  wyzwań budzi najmłodsze pokolenie, które wciąż kształtuje własne zachowania na rynku pracy. Warto zrozumieć, że każda generacja rozwijała się w innych warunkach gospodarczych, ekonomicznych oraz kulturowych. Co należy wiedzieć o baby boomers, pokoleniu X, millenialsach i generacji Z?

Baby boomers

Baby boomers to pokolenie wyżu demograficznego – przyjmuje się, że są to osoby urodzone w latach 1943-1964. Obecnie odchodzą albo przygotowują się do odejścia na emeryturę. Przedstawiciele grupy widzą dużą wartość w pracy, wykazują się lojalnością oraz przywiązaniem do pracodawcy. Chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem z młodszymi współpracownikami i kontynuują zatrudnienie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Cenią poczucie stabilizacji, szanują firmę i wykonywane obowiązki. Nie zawsze postrzegają pracę jako pasję, a raczej źródło zarobków. Większość osób wierzy, że tylko dzięki ciężkiej pracy można osiągnąć sukces. 


Jak pracować z pokoleniem baby boomers? Warto patrzeć długoterminowo. Chociaż obecna grupa jest niewielka, organizacja musi przygotować się na stopniowe powiększanie się ilości pracowników 60+, w których zamienią się przedstawiciele młodszych pokoleń. Docenienie wiedzy i doświadczenia jest kluczowe. Równocześnie należy umożliwiać rozwój nowych kompetencji w miarę oczekiwań pracowników. Firma doceniająca i wspierająca różnorodność wiekową ma szansę dużo zyskać i zbudować przestrzeń do rozwoju.

Pokolenie X

Pokolenie X tworzą osoby urodzone w latach 1965-1979, często granica bywa przesuwana nawet do 1985 roku. Obecnie jedna z najliczniejszych grup na rynku pracy. Osoby, tak jak poprzednia generacja, cenią poczucie stabilizacji. W pracy widzą jednak więcej niż tylko źródło zarobków. Pokolenie X dąży do rozwoju, wpływu na podejmowana działania oraz realizacji założonych celów. Często poświęcają czas wolny na rzecz pracy ponad normę. Przedstawiciele polskiej grupy nieco różnią się od standardów światowych. Wychowywanie się w czasach PRL sprawiło, że wiele osób wykazuje niechęć do instytucji państwowych, cenią przedsiębiorczość, samodzielność oraz niezależność. 


Jak pracować z pokoleniem X? Pracownicy często mają problem z zachowaniem równowagi między życiem osobistym a pracą, która zaczyna przyjmować dominującą rolę. Chętnie biorą udział w szkoleniach i kursach pozwalających na zdobycie nowych kompetencji, są otwarci na nowe technologie i zmiany wpływające na efektywność. Duża potrzeba indywidualizmu sprawia, że pokolenie X nie lubi narzucania sposobu wykonywania zadań. Równocześnie przywiązują się do pracodawców, chętnie biorą udział w programach lojalnościowych, oraz korzystają z długoterminowych benefitów.

Pokolenie Y 

O pokoleniu Y, czyli tzw. Millenialsach mówi się coraz więcej. Grupa osób urodzonych w latach 1986-1995 nie pamięta czasów PRL, w których zazwyczaj wychowali się ich rodzice. Cenią rozwój zawodowy, ale równocześnie nie chcą poświęcać na pracę dużych nakładów czasu oraz środków. Millenialsi traktują pracę przede wszystkim jako źródło zarobków, które później wykorzystują na realizację osobistych celów – podróże, pasje, komfortowe życie. Zazwyczaj nie są przywiązani do pracodawcy, ale nawiązują długotrwałe relacje ze współpracownikami. 


Jak pracować z pokoleniem Y? Docenienie swojej pracy odbierają w formie benefitów, opłacanych przez pracodawcę szkoleń czy elastycznego czasu pracy. Chcą być odpowiednio wynagrodzeni i dużą rolę przywiązują do pieniędzy. Nie muszą pracować z pasją, jeżeli otrzymają satysfakcjonujące zarobki. Równocześnie chętnie pracują dla dużych i renomowanych organizacji postrzegając pracę jako prestiż społeczny. Wiele osób ma aspiracje do bycia liderem.

Pokolenie Z

Najmłodsze pokolenie tworzą osoby urodzone po roku 1995. Generacja Z dorastała w erze cyfrowej i świecie pozbawionym konfliktów w najbliższym otoczeniu oraz pełnym dóbr cywilizacyjnych. Indywidualiści, często przebodźcowani przez nadmiar informacji, dążą do samorealizacji. Pokolenie Z ceni autentyczność oraz pracę w zgodzie z własnymi przekonaniami. 


Jak pracować z pokoleniem Z? Młodzi pracownicy nie lubią tradycyjnych form współpracy. Cenią swobodę i niezależność. Praca zdalna oraz elastyczność w wykonywaniu obowiązków często przeważają nad możliwością osiągania wyższych zarobków. Nie chcą być liderami i uczestniczyć w strukturze organizacyjnej. Pokolenie Z bardzo dobrze radzi sobie z nowymi technologiami. Osoby są otwarte na nowości, eksperymentowanie i kreatywne podejście do realizowanych zadań.

 

Total
1
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni wpis
lean canvas

Inwestycje krótkoterminowe – czym są?

Następny Wpis

Jak naprawić broken cap table w startupie?

Powiązane wpisy