fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nefs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-029 Warszawa), przy ul. Nowy Świat 33 lok. 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000796732, numerem NIP: 7010937539 oraz numerem REGON: 383976069 (dalej jako „Nefs”).

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA*

Nefs jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
1) osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe, tj.: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do Administratora);
2) osób, które wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych od Nefs (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
3) osób, które zapisały się do usługi Newsletter (adres e-mail).
* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.
2.1. REKLAMA BEHAWIORALNA
Poza danymi opisanymi powyżej Nefs przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową www.nefs.pl dla celów reklamy behawioralnej – wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostosowane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie). Proces ten szczegółowo został opisany w dokumencie „Polityka plików cookie”.

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
3.1. OSOBY PRZESYŁAJĄCE ZAPYTANIA POPRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE, POCZTĘ E-MAIL ORAZ TELEFONICZNIE
1)
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Nefs.
3) Przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej Administratora.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.
5) Nefs nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
3.2. OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY CHĘĆ OTRZYMYWANIA INFORMACJI HANDLOWYCH OD NEFS
1)
 Dane osobowe w zależności od zakresu udzielonej zgody będą przetwarzane dla celów marketingowych przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych).
2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3) Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Nefs.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do utrzymywania kontaktów z Nefs /otrzymywania informacji handlowych zgodnie z zakresem udzielonej zgody.
6)  Nefs nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
3.3. OSOBY, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ DO USŁUGI NEWSLETTER
1)
 Dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych – przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera).
2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3) Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Nefs.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi Newsletter.
6) Nefs nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
2) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. DANE KONTAKTOWE
Dane kontaktowe Administratora danych:
Nefs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowy Świat 33 lok. 13
00-029 Warszawa
adres e-mail: info@nefs.pl

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE
O zasadach wykorzystywania plików cookie mogą Państwo przeczytać w naszej „Polityce plików cookie”.