fbpx

Fundacje rodzinne w Polsce. Nowe przepisy weszły w życie

Avatar photo
22 maja br. weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, której dotychczas brakowało w polskim systemie prawnym. Największym zainteresowaniem cieszy się wśród założycieli rodzinnych przedsiębiorstw dążących do ochrony biznesu oraz przedłużenia istnienia działalności na kolejne lata. Dotychczas założyciel planujący kolejne dekady działalności mógł opierać się na regulacjach zawartych w kodeksie spółek handlowych oraz cywilnym.

Przez lata polscy przedsiębiorcy musieli wykazywać się kreatywnością w podejmowaniu działań służących realizacji celów. Część decydowała się na korzystanie z zagranicznych rozwiązań, inni zakładali fundacje innego rodzaju.

Biznes ponad pokoleniami 

Fundacja rodzinna może zostać powołana w celu przejęcia majątku należącego do organizacji, a także zarządzania nim w przyszłości. Przepisy zakładają również możliwość realizowania świadczeń dotyczących określonych beneficjentów, których wskaże założyciel w ramach statutu. 

Nowe przepisy regulują kwestie związane z zarządzaniem majątkiem wniesionym przez założyciela, który również zostanie pomnożony przez fundację. Zasady korzystania mają zostać zawarte w statucie, który obejmie przyszłe pokolenia. Założyciel może upewnić się, w jaki sposób zostanie poprowadzona działalność w kolejnych dekadach. Przed wprowadzeniem nowych regulacji w Polsce nie miał pewności, czy sukcesorzy uszanują podjęte decyzje i będą się z nich wywiązywać. Przedsiębiorcy chcą uniknąć sytuacji, kiedy dochodzi do podziału organizacji, a nawet sprzedaży podmiotom zewnętrznym. 

Polskie prawo umożliwia założenie fundacji rodzinnej nie tylko dużym przedsiębiorcom. Minimalna wymagana wartość majątku, który zostanie wniesiony do fundacji, wynosi 100 tys. zł. Dodatkowo na wskazany majątek mogą składać się również określone nieruchomości, udziały, akcje, gotówka, a także niektóre inne aktywa. 

Jak działa fundacja rodzinna? 

Założycielem może zostać osoba fizyczna. Pierwszym krokiem jest złożeniem przed notariuszem oświadczenia o ustanowieniu fundacji, które musi przybrać formę aktu założycielskiego lub testamentu. Prawo zakłada, że do działania fundacji niezbędny jest statut, spis mienia jako majątku założycielskiego, ustanowienie organów, a także wpisanie do jawnego rejestru fundacji rodzinnych. W statucie fundacji znajdą się takie informacje jak sposób kierowania czy dane osoby zarządzającej. 

Zadaniem założyciela jest powołanie zgromadzenia beneficjentów – osób mających prawo do korzystania ze świadczeń. Ważny organ to zarząd, który zajmie się prowadzeniem postanowień statutowych, a także spełnianiem świadczeń dla beneficjentów. Jeżeli osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń będzie ponad 25 należy powołać radę nadzorczą. 

Do świadczeń można zaliczyć korzyści o charakterze jednorazowym albo okresowym. Założyciel ma prawo do wskazania warunków, jakie należy spełnić, żeby należeć do beneficjentów. 

Fundacja rodzinna wiąże się również z korzystnym opodatkowaniem. Wniesienie majątku nie będzie podlegało opodatkowaniu. Regulacje pojawiają się w sytuacji, gdy konieczne będzie wypłacenie świadczeń. Nie zawsze beneficjenci będą zobowiązani do uregulowania opodatkowania, np. kiedy należą do najbliższej rodziny założyciela. Dochody osiągane przez fundację nie będą podlegały zasadom podatku dochodowego od osób prawnych. Obowiązek pojawi się w sytuacji, gdy fundacja zacznie czerpać zyski z działalności nieobjętej wskazanym zakresem. 

Statutowa wola fundatora – co zawiera?

W statutowej woli fundatora powinny zawierać dane pozwalające na przekazanie woli założyciela. W ramach dokumentu określa się m.in. zasady powoływania oraz odwoływania członków organów, a także ich uprawnienia i obowiązki, sposób rozwiązywania sporów, zakres beneficjentów wraz z warunkami nabycia prawa do świadczeń, czas trwania fundacji oraz zasady rozwiązania oraz  zmiany statutu. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Liftero pozyskało finansowanie. Kolejny krok w rozwoju polskiej branży kosmicznej

Następny Wpis

Rynek pracy w kwietniu 2023: mniej ofert, ale spadek bezrobocia

Powiązane wpisy

Pierwsza rozmowa z funduszem venture capital – na co zwrócić uwagę?

Pierwsze rozmowy z funduszami venture capital często przebiegają według podobnego schematu. Inwestorzy chcą poznać nie tylko konkretne dane liczbowe, ale również zespół realizujący projekt. W procesie decyzyjnym duże znaczenie ma zaangażowanie i znajomość własnego biznesu. Nawet projekt o widocznym potencjale rynkowym nie ma pewności, że otrzyma propozycje współpracy, jeżeli founder nie wykazuje pożądanych cech i zachowań.
Avatar photo
Więcej