fbpx

Niestandardowe źródła energii odnawialnej

Avatar photo
Do najpowszechniejszych źródeł energii odnawialnej zalicza się energię ze słońca, wiatru i wody. Z danych przedstawionych przez Agencję Rynku Energii wynika, że w listopadzie ubiegłego roku łączna moc pochodząca ze wszystkich źródeł energii w Polsce wyniosła 60 GW z czego 22 GW należało do OZE. Liderem od lat jest fotowoltaika, która odpowiadała za niemal 12 GW w listopadzie 2022 r. Trzy najpopularniejsze źródła energii odnawialnej to jednak nie wszystko, a na świecie wykorzystuje się kilka niestandardowych, które w polskich warunkach nie są możliwe.

Według Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 do 2030 r. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto ma wynieść 21-23 proc. Zgodnie z założeniami Polityki Ekonomicznej Polski 2040, udział wykorzystania węgla w skali kraju powinien nie przekroczyć 56 proc. do 2030 roku. Planuje się, że moc farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r., a 11 GW do 2040 r. Zakłada się również, że w 2033 r. wykorzystywana zacznie być energia jądrowa. Plan zakłada systematyczne powstanie 6 bloków o łącznej mocy 7,7 GW do 2045 r.

Odnawialne źródła energii to więcej niż słońce, wiatr i woda 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. do odnawialnych źródeł energii należy:

  • energia wiatru, 
  • energia promieniowania słonecznego, 
  • energia aerotermalna, 
  • energia geotermalna, 
  • energia hydrotermalna, 
  • hydroenergia, 
  • energia fal, prądów i pływów morskich, 
  • energia otrzymywana z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów. 

W Polsce ze względu na panujące warunki najpopularniejsza jest energia ze słońca, wody oraz wiatru.

Energia geotermalna powstaje dzięki wykorzystaniu ciepła podziemnych wód lub skał. W polskich warunkach możliwe jest korzystanie z energii do ogrzewania. Nie ma jednak możliwości generowania energii elektrycznej. Energia geotermalna nie rozwija się w Polsce znacząco ze względu na wysokie zasolenie krajowych wód podziemnych.

Do produkcji energii oraz jako paliwo do kotłów grzewczych wykorzystuje się także biomasę. Łączna moc elektrowni wynosi około 2 GW.

Wykorzystywanie OZE niesie za sobą korzyści nie tylko środowiskowe, ale również zdrowotne i ekonomiczne. Chociaż inwestycje wymagają dużych nakładów środków na początku, w perspektywie długoterminowej są bardziej opłacalne niż energia z paliw kopalnianych. Korzyści ekonomiczne wiążą się również z uniezależnieniem od importu paliw, a także ograniczeniem strat przesyłowych. Energia z odnawialnych źródeł pozwala na skuteczne magazynowanie. Pozytywnie wpływa również rozproszenie instalacji na terenie kraju.

3 niestandardowe źródła energii odnawialnej 

Różnorodność warunków geograficznych na świecie sprawia, że w niektórych regionach możliwe jest czerpanie korzyści z  niestandardowych źródeł energii odnawialnej.

1. Energia fal, prądów i pływów morskich 

Energię można uzyskać wykorzystując  przypływy i odpływy morza czy oceanu. Ujście rzeki z wysokimi brzegami pozwala zbudować zaporę – wody morskie wpływają w dolinę podczas przypływu i zostają wypuszczone przez turbiny w trakcie odpływu. Największa elektrownia działa we Francji przy ujściu rzeki La Rance do kanału La Manche. Sposób generowania energii wykorzystują również w Chinach, Rosji czy Kanadzie. Wadą rozwiązania jest wysoki koszt inwestycji. Badacze zwracają również uwagę, że budowa obiektu wiąże się ze zbyt duża ingerencją w naturalną równowagę środowiska.

2. Energia z magmy

Projekt realizowany na terenie Islandii. Do generowania energii wykorzystano gorąca magmę pochodząca z wygasłego wulkanu. Wykonano głęboki na około pięć kilometrów odwiert, który pozwolił dotrzeć do superkrytycznej cieczy niebędącej ani gazem, ani w pełni cieczą.

3. Energia z odpadów

W Polsce śmieci są wciąż niedocenianym zasobem w zakresie generowania energii. Tymczasem Szwedzi od lat wykorzystują odpady do produkcji energii ze spalania i biogazowi. Do np. budowy dróg wykorzystuje się żużel po spaleniu, a po odzyskaniu metanu w biogazowniach pojawia się możliwość przerobienia frakcji na nawozy.

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Profil polskich startupów w 2022 r. Kto, gdzie i kiedy decyduje się zostać founderem?

Następny Wpis

6 rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, które warto wdrożyć w e-commerce

Powiązane wpisy

Dofinansowanie do fotowoltaiki w bloku. Jakie zmiany w 2023 r.?

Już w nowym roku fotowoltaika w Polsce może zanotować kolejny boom inwestycyjny. Pod koniec grudnia minister rozwoju i technologii zapowiedział nowy program dofinansowania fotowoltaiki w blokach. Kryzys energetyczny i rosnące ceny prądu, ale również kolejne komunikaty o pogarszającym się stanie środowiska motywują rządzących do wprowadzania programów ułatwiających inwestycje w fotowoltaikę. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Avatar photo
Więcej