fbpx

Jak wprowadzić nowy produkt na rynek w Unii Europejskiej? Podstawowe wymagania i zasady

Avatar photo
Ekspansja międzynarodowa pozwala skalować biznes i stanowi jeden z najważniejszych kroków w rozwoju startupów. Obecność na nowych rynkach umożliwia realizację satysfakcjonujących wyników zarówno dla founderów, jak i inwestorów. 85 proc. spółek planuje ekspansję na rynkach Unii Europejskiej w 2022 roku wynika z danych przedstawionych w raporcie Polskie Startupy 2021. UE to pierwszy kierunek dla większości polskich spółek. Jak wprowadzić nowy produkt na rynek w krajach Unii Europejskiej?

Na sukces składa się nie tylko przemyślana strategia, ale przede wszystkim uniwersalność produktu czy usługi, który spełni potrzeby bez względu na szerokość geograficzną. Duża popularność krajów Unii Europejskiej wynika głównie z łatwości wejścia związanej z obowiązującymi przepisami i systemami. 

Jednolity rynek i swoboda przepływu towarów 

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje jednolity rynek towarów pozwalający na swobodę przepływu. Produkty wprowadzone do obrotu w Polsce mogą z łatwością trafić na rynek w Niemczech, Hiszpanii czy we Włoszech. W UE nie ma ograniczeń dotyczących ilości przywożonych czy wywożonych produktów. Państwa członkowskie ustalają zasady i wymagania, które mają zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym kraju. 

Wymagania dotyczące wprowadzenia towarów podzielone zostały na dwa obszary – obszar zharmonizowany oraz niezharmonizowany. 

Obszar zharmonizowany dotyczy dyrektyw i rozporządzeń obejmujących wspólne przepisy oraz wymagania w zakresie dostępnych produktów. 

Obszar niezharmonizowany obejmuje wymagania i zasady ustalane w krajowych albo ogólnych przepisach związanych z bezpieczeństwem towarów. To obszar, który nie ma przepisów i wymagań zawartych w dokumentach u unijnych. 

Obszar zharmonizowany – podstawowe informacje o przepisach unijnych

Przepisy unijne dotyczące wymogów obejmują m.in. cechy i właściwości produktu, a także proces wytwarzania. Planując wprowadzenie produktu na rynek w kraju UE warto dowiedzieć się, czy wymagania zostały określone w przepisach unijnych. Warto w tym celu skorzystać z wyszukiwarki Komisji Europejskiej. 

Najczęściej UE określa podstawowe wymagania bez szczegółowych parametrów technologicznych, np. w zakresie produkcji maszyn, wyrobów medycznych czy sprzętu elektronicznego. Przepisy UE skupiają się na aspektach zdrowotnych, bezpieczeństwie oraz ochronie środowiska. Producent może swobodnie korzystać z przedstawionych norm oraz specyfikacji. 

Przepisy szczegółowo regulują wybrane towary, które wiążą się z większym zagrożeniem dla korzystających, m.in. z branży takich jak:

  • motoryzacja – samochody i maszyny, 
  • elektronika – urządzenia, gadżety, 
  • sektor chemiczny – materiały wybuchowe, 
  • kosmetyki. 

Normy zgodności nie są szczegółowe w większości branż. Wynika to z faktu, że praca nad normami zajęłaby zbyt dużo czasu, a to z kolei ograniczałoby innowacyjność w krajach członkowskich. Producent musi jednak zwrócić dużą uwagę na przepisy zharmonizowane. Produkt nie musi zostać wyprodukowany, może być również sprowadzony z państwa nienależącego do UE.  

Znak CE (franc. Conformité Européenne) potwierdza, że produkt spełnia wszystkie wymagania i normy w obszarze zharmonizowanym przepisów UE, tzn. dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.  

Obszar niezharmonizowany – przepisy krajowe i zasada wzajemnego uznawania

Obszar niezharmonizowany to przepisy ustanowione przez konkretne państwo. Producent planujący wprowadzenie towaru musi również poznać normy krajowe obowiązujące na danym rynku. Państwa członkowskie UE mają możliwość ustanowienia własnych praw w ramach kilkudziesięciu grup produktów, m.in. towary budowlane czy niektóre produkty spożywcze. 

Państwa stosują również zasadę wzajemnego uznawania zakładającą, że każde państwo UE ma obowiązek dopuścić na rynku towar który, został już wprowadzony na innym rynku UE lub kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W uzasadnionych przypadkach państwo może jednak odmówić wprowadzenia produktu, gdy m.in. wiąże się to z moralnością publiczną czy ochroną życia i zdrowia ludzi.

Total
17
Shares
Poprzedni wpis
chmura w biznesie

Chmura w biznesie. Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową transformację?

Następny Wpis

Innowacja w biznesie – czym jest?

Powiązane wpisy

Polskie startupy na świecie. Kierunki i plany ekspansji

Międzynarodowa ekspansja to kolejny krok w rozwoju startupów. Wejście na nowe rynki pozwala zwiększyć skalę i osiągać lepsze wyniki. Z danych przedstawionych przez Fundację Startup Poland wynika, że niemal 80 proc. polskich spółek planuje ekspansję zagraniczną w ciągu najbliższych miesięcy. Jakie kierunki cieszą się największą popularnością i jak będzie wyglądać wchodzenie na nowe rynki?
Avatar photo
Więcej