fbpx

Innowacja w biznesie – czym jest?

Avatar photo
Innowacja w biznesie to jedno ze słów kluczowych, które pojawia się w misjach i wizjach, kampaniach marketingowych, podczas prezentacji czy wywiadów. Wiele organizacji chce uchodzić za innowacyjne, nie tylko startupy. W ogólnej świadomości innowacja często bywa łączona z technologią. To jednak dużo szersze pojęcie obejmujące nie tylko produkt, ale także proces, organizację czy marketing.
Czym jest innowacja? 

Innowacja to wprowadzenie nowego albo ulepszonego produktu, usługi, rozwiązania – procesu, zasad organizacji czy działań marketingowych. 

Wdrażane produkty, procesy czy metody nie muszą być nowe dla branży, czy rynku, ale powinny być nowe minimum dla organizacji. Nie muszą również zostać opracowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Firma może korzystać z rozwiązań opracowanych na zewnątrz – przez partnera czy dostawcę. 

Innowacje pozwalają na rozwój produktu czy organizacji. Innowacyjna firma regularnie szuka niestandardowych rozwiązań, które pozwolą na realizację założonych celów. 

Jakie są rodzaje innowacji? 

Innowacje można definiować również przez jej rodzaje. Najpopularniejszy podział obejmuje innowacje produktowe, procesowe, technologiczne, organizacyjne i marketingowe. 

Innowacja produktowa dotyczy wprowadzenia na rynek produktu albo usługi, która dotychczas była nieznana albo wdrożenie modernizacji. Zmiany mają na celu ulepszenie rozwiązania w zakresie jednego lub kilku elementów, np. parametrów technicznych, materiałów czy cech dodatkowych. Innowacją nie jest sezonowe albo rutynowe wprowadzanie zmian, albo działanie w obszarze cech i funkcjonalności, które nie mają dużego znaczenia dla odbiorców. Innowacją nie jest także wprowadzanie ulepszeń dla indywidualnego klienta. 

Innowacja procesowa wiąże się ze zmianami w zakresie produkcji albo dostawy. O innowacji można mówić w przypadku zakupu sprzętu i maszyn do automatyzacji, zmian w technologii czy oprogramowaniu. Innowacje procesowe najczęściej mają na celu zapewnienie wyższej jakości oferowanych produktów, stworzenie nowej lub udoskonalonej wersji, ale również obniżenie kosztów. 

Innowacja organizacyjna wiąże się ze zmianami w obszarze organizacji, m.in. zasadach działania, organizacji miejsc pracy czy relacji z otoczeniem. Nowe albo ulepszone metody mają doprowadzić do lepszych wyników, zwiększenia satysfakcji z pracy czy stosunków z podmiotami zewnętrznymi. Innym celem może być obniżenie kosztów administracyjnych czy logistycznych. Innowacja musi dotyczyć metody, która wcześniej nie była wykorzystywana w organizacji. 

Ostatni rodzaj innowacji dotyczy działań marketingowych. Obejmuje elementy składające się na klasyczną koncepcję marketingową – produkt, cenę, promocję oraz dystrybucję. Innowacja, tak samo jak w poprzednich rodzajach, wiąże się z wdrożeniem nowego albo ulepszonego rozwiązania. Główny cel innowacji to jeszcze lepsze zaspokajanie potrzeb klientów, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży. Innowacja nie musi powstać wewnątrz organizacji, może być opracowana przez zewnętrznego partnera. 

Korzyści z innowacji 

Innowacje pozwalają nie tylko realizować postawione cele, ale także budować przewagę konkurencyjną. Rywalizacja na rynku oraz coraz szybsze tempo zmian sprawiają, że bardzo trudno przetrwać i osiągać satysfakcjonujące wyniki bez innowacyjności. Warto pamiętać, że innowacje dotyczą wielu obszarów, nie tylko produktów. Nowe rozwiązania organizacyjne, procesowe czy marketingowe mają również duże znaczenie w rozwoju organizacji. 

Korzyści z innowacji należy rozpatrywać w odniesieniu do konkretnego obszaru. Innowacja pozwala na oszczędność – czasu, pieniędzy czy zasobów. Umożliwia dotarcie do nowych klientów i zapewnia wysokiej jakości ofertę. Zwiększa satysfakcję z użytkowania produktu albo korzystania z usługi, ale również lojalność wobec firmy. Innowacja procesowa wiąże się z m.in. większą dokładnością, lepszym wykorzystaniem zasobów czy skróceniem cyklu.   

Total
3
Shares
Poprzedni wpis

Jak wprowadzić nowy produkt na rynek w Unii Europejskiej? Podstawowe wymagania i zasady

Następny Wpis

4 ścieżki wyjścia z inwestycji. Jakie są najpopularniejsze możliwości exitu?

Powiązane wpisy

Jak faktoring zmienia oblicze biznesu?

Faktoring to jedna z usług finansowych, która przyczynia się do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wzmacnia płynność firmy i umożliwia koncentrację na strategicznych celach działalności. Czym jest faktoring? Jak wpływa na funkcjonowanie firmy i gdzie sprawdza się najlepiej?
Avatar photo
Więcej

Dlaczego startupy upadają? 5 popularnych przyczyn

Prowadzenie biznesu wiąże się z niepewnością. W przypadku startupów ryzyko niepowodzenia rośnie. Wdrażanie innowacyjnego produkt czy usługi wiąże się z możliwością popełniania błędów przez założycieli, ale również ryzykiem związanym z czynnikami zewnętrznymi. Niektórych błędów można jednak uniknąć. Jakie są najpopularniejsze przyczyny upadku startupów?
Avatar photo
Więcej
akceleratory biznesu

Akceleratory biznesu. Korzyści i wady uczestnictwa

Początkujący przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych form wsparcia. Programy akceleracyjne łączą wsparcie finansowe z opieką merytoryczną doświadczonych ekspertów. Akceleratory dużą popularnością cieszą się w Stanach Zjednoczonych, w Europie dopiero zaczynają pojawiać się tego typu możliwości dla młodych przedsiębiorców.
Avatar photo
Więcej