fbpx

Wszystko, co warto wiedzieć o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Avatar photo
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny reguluje nowa ustawa deweloperska, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Powołanie DFG to jedna z największych zmian prawnych dotyczących pierwotnego rynku nieruchomości w bieżącym roku. Czym jest i jak wpłynie na funkcjonowanie deweloperów oraz nabywców mieszkań?
Pexels

Nowa ustawa to odpowiedź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zagrożenia związane z zakupem mieszkań na rynku pierwotnym. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK zwrócił uwagę, że dotychczas obowiązujące przepisy nie chronią wystarczająco interesów klientów w zakresie prawnym oraz finansowym. 

Główny cel nowej ustawy to zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrony środków powierzonych na realizację inwestycji. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zapewnia zwrot w przypadku kryzysowych sytuacji, np. upadłości dewelopera. Fundusz prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czym jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny? 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny wzmacnia ochronę klientów decydujących się na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym. Nabywcy zyskują zabezpieczenie przed utratą środków wpłaconych na inwestycję. 

Pokrywa starty w sytuacji, gdy m.in.: 

  • inwestycja zostanie przerwana z powodu upadłości dewelopera, 
  • upadłość ogłosi bank prowadzący MRP pod warunkiem, że gwarancja z BFG w wysokości 100 tys. euro nie wystarczy do pokrycia środków zgromadzonych na MRP, 
  • klient zdecyduje się odstąpić od umowy zachowując warunki wskazane w ustawie, np. deweloper nie przeniesie własności lokalu na nabywcę w określonym terminie albo deweloper nie usunie wady istotnej potwierdzonej w protokole odbioru, 
  • syndyk albo zarządca odstąpi od umowy z klientem. 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza środki nabywcy nie tylko na wypadek upadłości dewelopera, ale również banku. Zwiększa zakres ochrony klienta, który obecnie posiada ochronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tylko do kwoty 100 tys. euro. Wzrost cen mieszkań sprawia, że wysokość zabezpieczenia nie jest wystarczająca. DFG wprowadza również ochronę na wypadek niewywiązania się ze zobowiązań przez dewelopera. Klient może rozwiązać umowę i odzyskać zainwestowane środki.  

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – finansowanie 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny finansować będą składki odprowadzane przez deweloperów od wpłat realizowanych przez klientów na rachunki MRP. 

Wysokość stawek określać będzie w rozporządzeniu minister właściwy ds. budownictwa (obecnie to Minister Rozwoju, Pracy i Technologii). Składka nie może wynosić więcej niż 1 proc. kwoty wpłaconej na otwarty MRP oraz 0,1 proc. na zamknięty MRP. Klienci zyskują gwarancję, że wszystkie środki wpłacone na inwestycję zostaną zwrócone. 

Bank będzie odpowiedzialny za pobieranie składek. Kolejna transza środków umieszczonych na MRP trafi do dewelopera dopiero po zapłaceniu składki. 

DFG pozyskiwać będzie środki na działalność również z m.in: 

  • środków z masy upadłościowej,
  • środków uzyskanych w ramach pożyczek i kredytów z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 
  • odsetek od środków na rachunku bankowym, przychodów z lokat, 
  • innych źródeł. 

Po wypłacie środków nabywcom DFG przejmuje roszczenia wobec deweloperów, zarządców czy syndyków. 

Zadaniem Funduszu będzie również gromadzenie i przetwarzanie danych uzyskanych od deweloperów oraz banków. Informacje obejmą zawarte umowy oraz powiązane rachunki, a także dane dotyczące etapów realizacji i wypłat z prowadzonych MRP. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zarządzający DFG zachęca również do zakładania kont w portalu internetowym. Deweloperzy oraz banki zyskają możliwość integracji własnych systemów z DFG oraz automatyczne przesyłanie danych. 

Kogo obejmie ochroną DFG? 

Ochrona dotyczyć będzie klientów nabywających mieszkanie albo dom po wejściu ustawy w życie. Potwierdzenie informacji o ochronie musi zostać umieszczone w prospekcie informacyjnym stanowiącym część umowy deweloperskiej. 

Nabywcy, którzy zawrą z deweloperem umowę przed wejściem w życie ustawy tj. 1 lipca 2022 r. nie otrzymają ochrony w ramach DFG.  

Do obowiązków dewelopera należy również przekazanie nabywcom potwierdzenia, że nieruchomość spełnia prawne wymagania jako mieszkanie.  

Sprawdź pełny tekst ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. 

Total
14
Shares
Poprzedni wpis

Sprzedaż B2B – jakich błędów unikać? 3 najpopularniejsze błędy handlowców

Następny Wpis

Portowanie – pracochłonne odtwarzanie czy szansa na dochodowy biznes w branży gier?

Powiązane wpisy