fbpx

Spółka akcyjna. Podstawowe pytania i odpowiedzi

Avatar photo
Spółka akcyjna to forma prowadzenia działalności, która sprawdza się w dużych firmach, ale również mniejszych planujących wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie albo dołączenie do alternatywnego systemu obrotu. Struktura pozwala na pozyskiwanie wielu inwestorów. Startupy, które pozytywnie przejdą weryfikację rynkową, muszą liczyć się z koniecznością przekształcenia.
Czym jest spółka akcyjna? 

Spółka akcyjna to kapitałowa spółka handlowa, która posiada osobowość prawną. Należy do spółek prawa handlowego, a wszyscy wspólnicy biorą w niej udział poprzez objęcie akcji. To forma odpowiednia dla dużych firm oraz mniejszych, ale planujących wejście na giełdę. 

Kto może założyć spółkę akcyjną? 

Spółka akcyjna może zostać założona przez jedną albo kilka osób – fizycznych, prawnych, a nawet jednostek nieposiadających osobowości prawnej, ale dysponujących zdolnością prawną. Natomiast założyć spółki nie może jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli jest jedynym akcjonariuszem. Kapitał wymagany do założenia spółki wynosi 100 tys. zł. 

Kim jest akcjonariusz? 

Akcjonariusz to wspólnik spółki akcyjnej, który nabył wyemitowane akcje albo na rynku wtórnym poprzez zawarcie umowy sprzedaży. Liczba akcji ma wpływ na wielkość wypłacanej dywidendy. Spółka akcyjna pozwala zachować anonimowość akcjonariuszom. 

Jak założyć spółkę akcyjną? 

Umowa założycielska to pierwszy krok na drodze do założenia spółki akcyjnej. Składa się ze statutu, jednostronnego oświadczenia o przystąpieniu do spółki oraz zgody na brzmienie statutu oraz objęcie akcji. Kolejny krok to uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców (online), a następnie należy zgłosić dane uzupełniające do urzędu skarbowego.

Akcjonariusze obejmują wszystkie akcje – powstaje spółka akcyjna w organizacji. Wspólnicy zobowiązani są wnieść wkład, który umożliwi pokrycie kapitału zakładowego następnie podzielonego na akcje. Wartość jeden akcji musi wynieść nie mniej niż 1 grosz. 

Co musi zawierać statut?

Statut to dokument, który zawiera najważniejsze informacje oraz regulacje – obowiązki i prawa akcjonariuszy, założycieli a także pozostałych organów. 

Zgodnie z polskim prawem w statucie muszą znaleźć się następujące informacje:

 • firma (nazwa) oraz lokalizacja siedziby, 
 • przedmiot działalności spółki, 
 • jak długo spółka będzie istnieć (jeżeli jest to przewidziane), 
 • wysokości kapitału zakładowego, 
 • kwota, jaka została wpłacona przed zarejestrowaniem spółki na pokrycie kapitału zakładowego,
 • wartość nominalna akcji oraz ich liczba i rodzaj (imienne, na okaziciela), 
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związanych z nimi uprawnień, jeżeli w spółce będą występować akcje różnych rodzajów,
 • nazwiska i imiona założycieli spółki,
 • liczba członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczby członków tych organów oraz podmiotu uprawnionego do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej.
Czy spółka musi mieć stronę internetową? 

Tak, spółki akcyjne mają obowiązek prowadzić stronę internetową, która umożliwia komunikację z akcjonariuszami. Strona powinna zawierać aktualności oraz informacje wymagane prawnie, a także statut spółki oraz podstawowe dane, np. NIP czy wysokość kapitału zakładowego.

Jakie uprawnienia wynikają z akcji? 

Akcjonariusze mogą korzystać z uprawnień przede wszystkim majątkowych (prawo do dywidendy, możliwość poboru akcji nowej emisji, udział w masie likwidacyjnej spółki) oraz korporacyjnych (prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, prawo do głosu na walnym zgromadzeniu, prawo do informacji).

Jakie organy musi mieć spółka akcyjna? 

Obowiązkowymi organami są:

 • zarząd – prowadzi sprawy i reprezentuje spółkę, 
 • walne zgromadzenie akcjonariuszy – podejmuje decyzje o sprawach strategicznych, 
 • rada nadzorcza – sprawuje nadzór nad działalnością. 
Jak wygląda podział odpowiedzialności w spółce akcyjnej? 

Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania. To spółka odpowiada całym majątkiem. 

Total
1
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni wpis

Cyfrowe kompetencje w biznesie

Następny Wpis

Cechy dobrego sprzedawcy. Na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji?

Powiązane wpisy

Rosną ceny mieszkań na rynku pierwotnym 

W maju br. zanotowano wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym. Najwyższy wynik w stosunku miesiąc do miesiąca miał miejsce w Trójmieście — nowe mieszkania podrożały o 5 proc. w porównaniu do kwietnia. Wśród przyczyn wymienia się rosnące koszty budowy, malejącą liczbę mieszkań najtańszych, a także rozwijającą się ofertę mieszkań z segmentu premium.
Avatar photo
Więcej

Coraz więcej inwestycji na zagranicznych rynkach

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych opublikowało wyniki już 20 edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Od lipca do października 2022 r. zapytano łącznie 4137 inwestorów co pozwoliło stworzyć profil polskiego inwestora indywidualnego. Z przedstawionych danych wynika, że polscy inwestorzy to głównie mężczyźni z wyższym wykształceniem. Wyniki badania pozwoliły również uzyskać odpowiedzi na pytania związane z motywacjami, sposobami podejmowania decyzji czy głównymi formami lokaty kapitału.
Avatar photo
Więcej