fbpx

Reinwestycja. Co warto wiedzieć?

Avatar photo
Zdywersyfikowany i przemyślany portfel inwestycyjny generuje długoterminowe zyski, ale wymaga również doświadczenie oraz wiedzy. Inwestycje to ciągła sztuka wyboru oraz nie poddawania się impulsom czy emocjom. Nie każde rozwiązanie okazuje się trafione. Reinwestycja pozwala na ponowne zainwestowanie środków bez ponoszenia opłat manipulacyjnych. Inwestor musi jednak wziąć pod uwagę kilka ważnych warunków.
reinwestycja

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mogą mieć różną politykę dotyczącą reinwestycji, np. w kwestii limitu czasowego. Jednym z najważniejszych warunków jest posiadanie członkostwa w danym funduszu. 

Czym jest reinwestycja? 

Reinwestycja polega na ponownej inwestycji. W Polsce popularna jest definicja precyzująca, że jest to ponowne otrzymanie praw do jednostek uczestnictwa w funduszu po zbyciu. Polityka wielu funduszy zakłada, że przy określonych warunkach uczestnik nie musi ponosić opłat manipulacyjnych w trakcie reinwestycji. Znaczenie ma głównie limit czasowy zawarty w prospekcie funduszu. 

Reinwestycja na przykładzie lokaty bankowej  

Popularny przykład reinwestycji to lokata w banku, ale wyłącznie o oprocentowaniu złożonym – odsetki są naliczane po określonym czasie, np. dziennie czy rocznie. Mechanizm reinwestycji polega na tym, że zmienia się wysokość podstawy służącej do obliczenia prowizji. Kwota zostaje powiększona o oprocentowanie z poprzedniego okresu. Kapitał inwestora tworzą powiększające się środki. Lokata bankowa o oprocentowaniu prostym nie podlega reinwestycji – odsetki naliczane są od kwoty o niezmieniającej się wartości. 

Reinwestycja w funduszu inwestycyjnym 

Wielu inwestorów decyduje się na reinwestycję, kiedy zakupione aktywa zaczynają tracić wartość, a nawet przynoszą straty. Od aktywności i zaangażowania inwestora zależy podjęta decyzja. Część decyduje się na pogodzenie się ze stratą. Niektóre fundusze umożliwiają jednak reinwestycję polegającą na możliwości wycofania środków w ramach jednostek uczestnictwa z określonych funduszy, a następnie ponowną wpłatę bez prowizji. 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych określają limit czasowy. Zazwyczaj w ciągu 60 –  90 dni wypłacone środki muszą ponownie zostać zainwestowane w ramach funduszu albo subfunduszu. Niektóre jednostki umożliwiają wpłatę nie tylko na fundusz, z którego środki zostały wypłacone, ale na dowolny. Warto szczegółowo zapoznać się informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym.

Inwestor może zatrzymać dalszą utratę wartości kapitału albo stratę oddalić w czasie. 

Jakie ryzyko wiąże się reinwestycją?

Z ryzykiem reinwestycji mierzą się głównie posiadacze papierów wartościowych generujących stały zysk, którzy zdecydują się na reinwestycję zwrotów z inwestycji – przede wszystkim mowa tutaj o obligacjach. Na ryzyko wpływ ma wysokość stóp procentowych, termin zapadalności oraz wartość kuponu. 

Jak zminimalizować ryzyko? Eksperci zalecają inwestycję w produkty o długim terminie ważności, a także rozważenie obligacji pozwalających generować wysokie dochody.

Total
8
Shares
Poprzedni wpis
obligacje detaliczne

Obligacje detaliczne vs hurtowe – podobieństwa i różnice. Które wybrać?

Następny Wpis
ekologiczne osiedla

Ekologiczne osiedla. 5 rozwiązań z korzyścią dla środowiska

Powiązane wpisy

W co inwestować w 2022 roku małe kwoty?

Zyskowna inwestycja nie musi wiązać się z dużym kapitałem na start. Operowanie niewielką kwotą pozwala zdobyć wiedzę i doświadczenie, a także przekonać się, jak w praktyce działają mechanizmy. Warto zacząć od inwestowania małych środków stawiając pierwsze kroki na rynku.
Avatar photo
Więcej

Coraz więcej inwestycji na zagranicznych rynkach

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych opublikowało wyniki już 20 edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Od lipca do października 2022 r. zapytano łącznie 4137 inwestorów co pozwoliło stworzyć profil polskiego inwestora indywidualnego. Z przedstawionych danych wynika, że polscy inwestorzy to głównie mężczyźni z wyższym wykształceniem. Wyniki badania pozwoliły również uzyskać odpowiedzi na pytania związane z motywacjami, sposobami podejmowania decyzji czy głównymi formami lokaty kapitału.
Avatar photo
Więcej