fbpx

Pracownicy wracają do biur? Nowe wyniki badań

Spada liczba osób wykonujących pracę zdalnie albo hybrydowo. Z badania Pracuj.pl wynika, że systematycznie coraz więcej pracowników wraca do wykonywania codziennych obowiązków z biur. Tymczasem 7 kwietnia wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej.
Popularność pracy zdalnej w Polsce 

Z badania Pracuj.pl wynika, że pod koniec 2022 roku 28 proc. pracowników wykonywało obowiązki zdalnie albo w trybie hybrydowym. W pierwszym kwartale ubiegłego roku odpowiedź deklarowało o 6 proc. więcej pracowników. W podsumowaniu eksperci Pracuj.pl zwrócili uwagę na stopniowy powrót do biur, który można obserwować już od zakończenia obostrzeń pandemicznych. W czwartym kwartale 2021 roku pracę zdalną albo hybrydową wykonywało 35 proc. ankietowanych. 

Praca zdalna na stałe wpisała się do rzeczywistości rynkowej i stanowi czynnik przyciągającym kandydatów. Z badań Pracuj.pl wynika również, że dla 41 proc. respondentów brak możliwości pracy zdalnej albo hybrydowej stanowił czynnik zmniejszający atrakcyjność oferty. Natomiast 66 proc. wskazało, że dofinansowanie kosztów pracy zdalnej zwiększa skłonność do aplikowania, 62 proc. zaznaczyło możliwość wyboru modelu, a 38 proc. pracę wyłącznie w modelu zdalnym. 

Polacy nie chcą wracać do biur 

W badaniu zapytano respondentów o powrót do pracy w biurze. Tylko 8 proc. wskazało, że chciałaby wykonywać obowiązki wyłącznie w siedzibie firmy. W ciągu 1-2 lat najwięcej pracowników chciałoby łączyć pracę zdalną ze stacjonarną i pojawiać się w biurze minimum raz w tygodniu. 30 proc. wskazało, że chciałoby pracować z siedziby firmy 2-3 razy w ciągu miesiąca, a 28 proc. planuje utrzymanie pracy w pełni zdalnej. 

Jak zachęcić pracowników do powrotu? 

Dla części pracowników powrót do biura i pracy stacjonarnej bywa trudny. Wykonywanie obowiązków z domu to duża oszczędność czasu, ale i pieniędzy, szczególnie obecnie, kiedy rosną ceny paliwa czy biletów komunikacji miejskiej. Decydując się na wprowadzenie modelu hybrydowego albo powrót do pracy w pełni stacjonarnej warto dobrze przemyśleć specyfikę różnych stanowisk. Efektywność pracy zależy od obowiązków, ale również osobowości pracownika i stylu pracy. 

Jak pracodawcy zachęcają do powrotu? Zgodnie z wynikami badania SW Research osoby chętniej wykonują obowiązki z siedziby firmy, jeżeli otrzymują odpowiedni sprzęt, który jest trudno dostępny poza biurem (38 proc.). Czynnikiem wpływającym na atrakcyjność biura jest także możliwość zmiany otoczenia (33 proc.) oraz szansa na budowę relacji z zespołem (32 proc.). 

Obecnie podstawą w większości biur jest nieograniczony dostęp do wysokiej jakości kawy i herbaty. Coraz częściej pojawiają się również owoce czy przekąski, a pracownicy otrzymują karty lunchowe do wykorzystania. W kompleksach biurowych powstają siłownie, restauracje, żłobki i przedszkola, a nawet centra medyczne. 

Praca zdalna w Kodeksie pracy – zmiany od 7 kwietnia 

Praca zdalna została zdefiniowana w Kodeksie jako całościowe albo częściowe wykonywanie obowiązków w miejscu wybranym przez pracownika poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowe regulacje zakładają, że niezbędne będzie złożenie wniosku. 

Przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia 2023 roku. 

Najważniejsze zmiany dotyczące pracy zdalnej:

  • okazjonalna praca zdalna poprzedzona wnioskiem – pracownik ma możliwość wykorzystania maksymalnie 24 dni w ciągu roku kalendarzowego w trudnych sytuacjach, np. konieczność zajęcia się członkiem rodziny,  
  • pracodawcy zyskają możliwość polecenia pracownikowi wykonywania obowiązków poza biurem w szczególnych przypadkach, 
  • pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, 
  • pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, również orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  • pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez  kobiety w ciąży oraz rodziców dzieci do 4. roku życia, a także pracowników zajmujące się członkiem rodziny albo inną osobą we wspólnym gospodarstwie domowym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności), 
  • pracodawca będzie miał obowiązek zapewniania materiałów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. 

W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł polecić pracę zdalną? Po pierwsze, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie. Po drugie, w okresie w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej. Pracodawca będzie mógł odwołać polecenie pracy zdalnej z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

Przeczytaj także: 6 barier w rozwoju startupów w 2022 roku. Co hamuje innowacyjne spółki w Polsce?

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Rynek venture capital w 2022 roku. Sytuacja bez zmian, ale nie ma powodu do obaw

Następny Wpis

W czym polskie startupy są najlepsze?

Powiązane wpisy

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 i 2 sierpnia. Co czeka pracowników?

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej powstała w celu poprawienia dostępu do informacji związanych z warunkami zatrudnienia oraz zwiększenia przejrzystości na rynku. Drugi dokument to dyrektywa rodzicielska dotycząca poprawy stabilności pracy, aspektów związanych z zatrudnieniem rodziców oraz unormowanie zasad elastycznej formy organizacji pracy. Dyrektywy są niezbędne do wdrożenia przez państwa UE. Polska jest zobowiązana do wdrożenia zmian maksymalnie do sierpnia 2022 roku.
Avatar photo
Więcej

Jawność wynagrodzeń ma zmniejszyć lukę płacową między kobietami i mężczyznami

Firmy w państwach członkowskich Unii Europejskiej będą musiały podawać informacje pozwalające zapoznać się z różnicami w wysokości wynagrodzeń. Parlament Europejski przyjął dyrektywę mającą zmniejszyć lukę płacową między kobietami a mężczyznami. Zgodnie z danymi GUS za 2021 rok w Polsce luka wynosiła ogółem 4,8 proc. Natomiast PE podaje, że kobiety w Unii Europejskiej za tę samą pracę zarabiają średnio o 13 proc. mniej niż mężczyźni.
Avatar photo
Więcej