fbpx

Potężna kara dla firmy z branży fotowoltaicznej od UOKIK

Avatar photo
Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wymierzył spółce BO Energy karę w wysokości prawie 12,5 miliona złotych. BO Energy Sp. z o.o., wcześniej działająca jako FG Energy z siedzibą w Krakowie jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w obszarze sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Firma realizuje umowy poza siedzibą swojego przedsiębiorstwa, oferując klientom kompleksową usługę instalacji fotowoltaicznej, począwszy od audytu energetycznego, poprzez projektowanie, aż po finalizację i oddanie gotowego produktu.
Źródło: The Sporting News
Niezgodne z prawem klauzule w umowach BO Energy

Realizacja instalacji fotowoltaicznych przez spółkę BO Energy Sp. z o.o. odbywała się na podstawie pisemnych umów zawartych z kontrahentami. Co jednak istotne, zapisy dokumentu odzwierciedlały w głównej mierze treść przygotowanych wcześniej przez spółkę wzorców. W wyniku przeprowadzonego nadzoru Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zidentyfikował w tych dokumentach szereg klauzul niedozwolonych, tzn. stwierdzono, że umowne zapisy chronią wyłącznie interesy spółki, a ich zastosowanie mogło prowadzić do poważnych konsekwencji dla konsumentów, takich jak:

 • modyfikacje terminu finalizacji prac,
 • zwiększenie kosztów usługi,
 • niewykonanie usługi z powodu rezygnacji wykonawcy.
Niekorzystne warunki dla konsumentów

Przez wspomniane “klauzule niedozwolone” należy rozumieć szczególne warunki umowy, które stwarzają sytuacje niekorzystne dla konsumentów. W przypadku umów BO Energy Sp. z o.o. ujawnione niedozwolone zapisy to m.in.:

 • obowiązek akceptacji projektu instalacji – co ograniczało swobodę oceny klienta, czy proponowane rozwiązania spełniają jego oczekiwania,
 • konieczność przeprowadzenia dodatkowej, płatnej ekspertyzy wytrzymałości konstrukcji dachu pod rygorem anulowania umowy,
 • możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów, co w praktyce (prawie zawsze) oznaczało potencjalne zwiększenie ceny, będącej kluczowym elementem wyboru usługodawcy,
 • przedłużenie terminu realizacji instalacji w razie niekorzystnych warunków pogodowych – klient nie posiadał wiedzy, jaki rodzaj warunków atmosferycznych utrudnia realizację robót oraz jakie opóźnienie może zaistnieć,
 • możliwość wycofania się wykonawcy z realizacji umowy bez jakiejkolwiek rekompensaty dla inwestora,
 • rezygnacja ze strony klienta oznacza obowiązek uiszczenia przez niego kary umownej w wysokości 1000 złotych, 
 • domniemanie akceptacji projektu instalacji, jeżeli klient nie zgłosił uwag w terminie trzech dni,
 • wyłączenie z umowy dokumentów zawierających wszelkie ustalenia i szczegóły techniczne – bez tych dokumentów klient nie miał pewności, że instalacja zostanie wykonana zgodnie z jego oczekiwaniami oraz w wybranym przez niego miejscu.
Naruszenia praw konsumentów

Firma BO Energy Sp. z o.o., która sprzedaje i montuje instalacje solarne na terenie całego kraju, miała w swoich umowach łącznie 12 niedozwolonych zapisów, które naruszały prawa konsumentów. W związku z tym prezes UOKiK postanowił ją ukarać karą finansową za stosowanie klauzul abuzywnych, albowiem wprowadzały one nieuczciwe zasady rynkowe. Wysokość kary organ ustalił na kwotę prawie 12,5 mln złotych, jednocześnie zobowiązując spółkę do powiadomienia swoich klientów o niedozwolonych zapisach w umowach.

Dodatkowe kary za nieuczciwe praktyki

Warto wspomnieć, że jeszcze w grudniu 2022 roku Prezes UOKiK wymierzył firmie BO Energy Sp. z o.o. dodatkową karę w wysokości ponad 28 mln złotych za stosowanie nieuczciwych praktyk. Firma utrudniała bowiem klientom odstąpienie od umowy bez ponoszenia kosztów tj. za darmo, a także wprowadzała ich w błąd na temat swojej współpracy z Ministerstwem Klimatu i bezpłatności przeprowadzanych audytów. Niestety to pokazuje, że niezależnie od wielkości podmiotu gospodarczego – nieświadomi klienci niezwykle często padają ofiarami nadużyć i tylko UOKiK jest w stanie je nadzorować i piętnować. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Mleko Łaciate podbija Chiny!

Następny Wpis

Skandaliczny wyciek danych wojsk USA. Trwał aż 10 lat!

Powiązane wpisy

Co czeka fotowoltaikę w Polsce? Prognozy do 2027 r.

Fotowoltaika systematycznie pobija kolejne rekordy. Z danych przedstawionych w raporcie Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022 zrealizowanego przez PMR dla spółki Corab wynika, że łączna moc fotowoltaiki w 2027 r. może wynieść nawet 26,7 GWp. Eksperci zwracają uwagę, że wynik może być jeszcze wyższy jeżeli wysokie ceny energii elektrycznej utrzymają się w długiej perspektywie. W najbliższych latach prognozuje się m.in. wzrost znaczenia farm fotowoltaicznych oraz instalacji o charakterze biznesowym.
Avatar photo
Więcej