fbpx

Polskie firmy nie wykorzystują potencjału chmury

Avatar photo
Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową transformację? Z raportu przygotowanego przez Public First na zlecenie Amazon Web Services wynika, że jedynie 15 proc. organizacji w Polsce korzysta z chmury obliczeniowej, niecałe 20 proc. z AI, a nieco ponad 8 proc. z big data. Tymczasem według założeń UE do 2030 roku w każdym z wymienionych obszarów ma zostać osiągnięty cel wynoszący 75 proc. Autorzy zwracają uwagę, że już zwiększenie wykorzystania chmury w małych firmach na terenie UE doprowadzi do wzrostu gospodarki o 10 proc. a w Polsce wzrostu PKB o 0,4 proc. czyli około 10 mld zł.

Niezależna agencja konsultingowa Public First na zlecenie Amazon Web Services (AWS) przeprowadziła badanie, którego celem było sprawdzenie jaką rolę odgrywa chmura obliczeniowa w osiągnięciu celów założonych przez UE. Badanie miało również pozwolić na uzyskanie danych dotyczących obecnego stanu realizacji celów wśród klientów oraz przedsiębiorców. Efektem pracy ekspertów jest raport “Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski”.

Dekada Cyfrowa – czym jest i jakie ma cele?

W 2020 roku weszła w życie Dekada Cyfrowa ogłoszona przez Komisję Europejską czyli wizja transformacji cyfrowej osiągniętej do 2030 roku. UE postawiło cele w czterech obszarach przyczyniające się do przyspieszenia postępu w administracji, infrastrukturze, biznesie oraz umiejętnościach. W Kompasie Cyfrowym można znaleźć najważniejsze wskaźniki pozwalające na realizację celów.

W ramach Dekady Cyfrowej przyjęto następujące wskaźniki służące realizacji celów w obszarze biznesu:

  • 75 proc. firm w UE korzystających z usług Cloud/AI/Big Data,
  • zwiększenie skali działalności i finansowania w celu podwojenia liczby tzw. jednorożców w UE,
  • osiągnięcie przez ponad 90 proc. MŚP przynajmniej podstawowego poziomu intensywności cyfrowej.
Chmura wciąż niedoceniana chociaż ma duże znaczenie

Rozwiązania chmurowe pozwalają na bezpieczeństwo i ochronę danych oraz optymalizację realizowanych działań w wielu obszarach. Praca w chmurze to niezależność od awarii sprzętu i możliwość szybkiego odtworzenia danych. Zwiększa również wydajność pracy poprzez dopasowanie do wymagań organizacji. Coraz więcej firm jest świadomych podstawowych zalet rozwiązań chmurowych, ale wciąż niewiele zdaje sobie sprawę z korzyści płynących w obszarze wzrostu firmy. Chmura pozwala zredukować koszty, działać w sposób zrównoważony, ale przede wszystkim przyspiesza innowacje w dziedzinie m.in. uczenia maszynowego, Internetu rzeczy czy 6G.
Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że w Polsce jedynie 15 proc. organizacji korzysta z chmury. Podobna sytuacja dotyczy AI – 18 proc. oraz Big Data – 8 proc. Wciąż zbyt mało firm wykorzystuje możliwości oferowane przez narzędzia. Tymczasem eksperci zwracają uwagę, że wdrożenie np. systemu CRM czy ERP może zwiększyć wydajność firmy o 10-25 proc. Obecnie wśród organizacji, które korzystają z chmury dominują cele związane z przechowywaniem dokumentów online (67 proc.) oraz kopii zapasowych (64 proc.) Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że korzysta z rozwiązań chmurowych dopiero od maksymalnie trzech lat.

Specjaliści zwracają uwagę, że chmura będzie odgrywała coraz większą rolę w procesie tworzenia podstaw dla kolejnych innowacji. Szacunki wskazują, że nawet 55 proc. efektów założonych w Dekadzie Cyfrowej zależy od rozwiązań chmurowych.

Pozytywny sygnał dotyczy drugiego celu jakim jest osiągnięcie przez ponad 90% MŚP przynajmniej podstawowego poziomu. Obecnie ponad 50 proc. firm przekroczyło próg.

Dlaczego rozwiązania technologii cyfrowych wciąż nie są popularne na dużą skalę? Wśród barier przedstawiciele firm wykorzystujący rozwiązania wymienili dodatkowe zawiłości prawne lub regulacyjne (22 proc.) oraz skomplikowaną integrację z istniejącymi systemami (20 proc.) Natomiast wśród firm wyróżniających się niskim stopniem intensywności cyfrowej wymieniano głównie wysokie koszty wdrożenia (35 proc.) czy brak przekonania, że nowe technologie spowodują znaczące zmiany (32 proc.) Badania organizacji nie angażujących się we wdrożenia nowych technologii wykazały, że barierę stanowią nie tylko kwestie techniczne, ale również związane z wiedzą i świadomością płynących korzyści.

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

3 najważniejsze trendy w reklamie video w 2023 roku

Następny Wpis

Lejek marketingowy, czyli jak zrozumieć zakupową podróż klienta

Powiązane wpisy

Jak fundusz venture capital wybiera spółkę? 5 kluczowych elementów w procesie decyzyjnym

Każdy fundusz posiada własną strategię inwestycyjną. Na decyzję wpływają takie czynniki jak etap rozwoju projektu czy branża. Można jednak wyróżnić uniwersalne i kluczowe elementy, które są brane pod uwagę przez fundusze na całym świecie. Inwestorzy uważnie analizuje przedstawiony pomysł oceniając potencjalne szanse na sukces rynkowy.
Avatar photo
Więcej

Ceny prądu w 2023 r. dla właścicieli fotowoltaiki

Ustawa zamrażająca ceny prądu w 2023 r. ma chronić odbiorców przed rosnącymi stawkami. Tarcza Solidarnościowa gwarantuje, że od 1 stycznia nowego roku ceny prądu utrzymają się na poziomie z ubiegłych miesięcy. Do 17 grudnia Urząd Regulacji Energetyki ma zaakceptować nowe taryfy. Mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej dotyczy również prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu oraz net-meteringu.
Avatar photo
Więcej