fbpx

Polacy nie chcą euro. Plusy i minusy przyjęcia wspólnej waluty

Avatar photo
64,2 proc. Polaków nie chce wprowadzenia euro w kraju – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET. Jedynie 24,5 proc. wskazało, że Polska powinna przyjąć europejską walutę. Tymczasem kolejne państwo członkowskie UE zdecydowało się na przyjęcie euro. Od 1 stycznia banknoty i monety weszły do obiegu w Chorwacji, a Hrvatska narodna banka przystąpiła do Eurosystemu. Obecnie wspólna waluta obowiązuje już w 20 z 27 państw. Jakie są plusy i minusy euro w Polsce? Kto jest przeciwny dołączeniu do strefy?
Co Polacy myślą o wprowadzeniu euro?

Z danych przedstawionych przez IBRiS wynika, że aż 49 proc. Polaków “zdecydowanie nie zgadza się” na wprowadzenie euro, a 15,2 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź “raczej nie”. Na drugim biegunie znaleźli się zwolennicy dołączenia do strefy euro, ale są w mniejszości. Jedynie 14,7 proc. badanych wskazało, że zdecydowanie zgadza się z przedstawionym stwierdzeniem “Polska powinna przyjąć walutę euro zamiast polskiego złotego”, a niewiele mniej, bo 9,8 proc.  – raczej się zgadza.

Największą grupą wśród przeciwników są osoby mieszkające na wsi – 70 proc. oraz w małych miastach do 50 tys. mieszkańców. Ankietowani z większych miast mają podzielone zdanie – 48 proc. nie chce wprowadzenia euro, a 42 proc. należy do zwolenników wspólnej waluty

W Polsce przeciwko euro są głównie wyborcy Zjednoczonej Prawicy. Aż 97 proc. biorących udział w sondażu wskazało, że nie chce wspólnej waluty. Po stronie opozycji brakuje jednoznacznego stanowiska. 44 proc. wskazało, że warto wprowadzić euro, a 43 proc. jest przeciwna.

Dlaczego warto utrzymać złotówkę? Zalety własnej waluty 

Krajowa waluta umożliwia przede wszystkim prowadzenie niezależnej polityki walutowej oraz polityki kursu walutowego. Możliwość podejmowania własnych działań pozwala w większym stopniu łagodzić negatywne skutki kryzysów i utrzymać płynność waluty. W trudnym momencie rządzący mogą zdecydować się na np. dewaluację waluty i zmniejszyć nierównowagę handlową w gospodarce. Przykładem jest kryzys z roku 2008, kiedy możliwość zarządzania walutą pozwoliła nieco ograniczyć skutki. Posiadanie własnej waluty pozwala również szybciej zauważyć negatywne sygnały od rynku i wprowadzić ewentualne kroki naprawcze. Krajom należącym do strefy euro trudniej zdefiniować przyczyny niektórych negatywnych zjawisk. Członkowie muszą podążać za działaniami i decyzjami podejmowanymi często przez większe i bardziej stabilne gospodarki,  nie zawsze jednak mają pozytywne konsekwencje dla mniejszych rynków. Własna waluta zmniejsza również ryzyko manipulacji cenami przez sprzedawców, głównie w okresie zmiany ze złotego na euro.

Polska nie ucieknie przed euro 

Zmiana waluty to rewolucja dla gospodarki i społeczeństwa, która może zostać wprowadzona wyłącznie po odpowiednim przygotowaniu. Polska zobowiązała się do przyjęcia euro wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 r. – nie ma jednak ściśle określonego terminu, kiedy to nastąpi. Niezbędne jest spełnienie określonych warunków konwergencji, które obecnie wydają się poza zasięgiem. Po pierwsze, stabilne ceny. Zgodnie z warunkami inflacja może przekroczyć wskaźnik w trzech najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich jedynie o 1,5 proc. Po drugie, długotrwała równowaga finansów publicznych. Po trzecie, stabilny kurs walutowy, a po czwarte – stabilne długoterminowe stopy procentowe. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz prognozy, przyjęcie euro nie dojdzie do skutku w ciągu następnych kilku lat.

Jednym z powodów, dlaczego tak duża liczba ankietowanych okazała się przeciwna przyjęciu nowej waluty jest nieświadomość korzyści płynących z wprowadzenia. Główne zalety dołączenia do unii walutowej wiążą się z lepszą wymianą handlową, większą atrakcyjnością w oczach inwestorów międzynarodowych czy ogólną poprawą stabilności gospodarczej. Przyjęcie wspólnej waluty to również korzystniejsze stopy procentowe i oprocentowanie długu publicznego czy niższe koszty działalności dzięki ograniczeniu prowizji za wymianę waluty. Warto pamiętać, że przyjęcie euro nie wywoła lawiny pozytywnych konsekwencji jeżeli zmianie nie będzie towarzyszyć rozsądna polityka prowadzona przez rządzących.

Chociaż z łatwością można wymienić wady Unii Europejskiej to w ogólnym rozrachunku status państwa członkowskiego przynosi więcej korzyści, a ucieczka od przyjęcia euro nie jest możliwa. 

Total
3
Shares
Poprzedni wpis

W 2022 r. spadł popyt na nowe mieszkania, ale ceny wciąż rosły

Następny Wpis

Jak rekrutować pracowników w IT? 5 praktycznych wskazówek

Powiązane wpisy

Ani recesja, ani ożywienie. Nowe analizy ekspertów na temat sytuacji gospodarczej na świecie

Z analizy przedstawionej przez Puls Biznesu wynika, że mediana wskaźników miesięcznych w odniesieniu do rynków światowych utrzymuje się na poziomie neutralnym. Obecnie nie notuje się ani recesji ani ożywienia. Polska znajduje się na dnie cyklu koniunkturalnego. Na rynku pojawia się mniej ofert pracy, ale równocześnie bezrobocie utrzymuje się na stabilnym poziomie.
Avatar photo
Więcej

Jak fundusz venture capital wybiera spółkę? 5 kluczowych elementów w procesie decyzyjnym

Każdy fundusz posiada własną strategię inwestycyjną. Na decyzję wpływają takie czynniki jak etap rozwoju projektu czy branża. Można jednak wyróżnić uniwersalne i kluczowe elementy, które są brane pod uwagę przez fundusze na całym świecie. Inwestorzy uważnie analizuje przedstawiony pomysł oceniając potencjalne szanse na sukces rynkowy.
Avatar photo
Więcej