fbpx

Koszty zatrudnienia pracownika 2022

Avatar photo
Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2022 roku? Pracodawca musi liczyć się nie tylko z wynagrodzeniem oraz podatkiem, ale także dodatkowymi świadczeniami, m.in. składką emerytalną. Nieco inaczej koszty przedstawiają się w przypadku umowy o pracę, kontraktu B2B oraz umów cywilnoprawnych.

Koszt zatrudnienia zależy od rodzaju umowy. Najwyższe koszty wiążą się z umową o pracę, a najniższe z umową B2B oraz umową o dzieło. Rodzaj zależy głównie od specyfiki stanowiska czy wykonywanej pracy oraz aspektów prawnych prowadzonej działalności. Decydując się na zatrudnienie pracownika na stałe, najlepszym rozwiązaniem jest umowa o pracę. Umowy cywilnoprawne sprawdzą się w przypadku krótkoterminowych zleceń. 

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę 

Z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę wiąże się koszt wynagrodzenia, podatek, świadczenia oraz dodatkowe wydatki. 

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto, a całkowity koszt pracodawcy kształtuje się na poziomie  3626,46 zł. Na kwotę składa się wynagrodzenie netto – 2363,56 zł oraz składki – zdrowotna, emerytalną, rentowa, chorobowa. 

Ile pracodawca płaci za pracownika przy najniższej krajowej 2022? Oprócz tego pracodawca musi pokryć składki ZUS – ubezpieczenie emerytalne (293,78 zł), ubezpieczenie rentowe (195,65 zł,), Fundusz Pracy (73,75 zł,), ubezpieczenie wypadkowe (50,27 zł), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (3,01 zł). Wysokość składek i podatków to określony procent wynagrodzenia. Podane kwoty dotyczą wynagrodzenia minimalnego w 2022 roku. 

Decydując się na zatrudnie pracownika należy uwzględnić również dodatkowe koszty, np. związane z zapewnieniem badań lekarskich, szkoleń BHP czy prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Niezbędne jest również dostarczenie sprzętu i narzędzi do wykonywania pracy czy odzieży ochronnej.

Umowa o pracę to podstawowa forma zatrudnienia chroniąca interesy pracownika i pracodawcy. Zatrudniony ma zagwarantowany płatny urlop czy okres wypowiedzenia. Pracodawca ma większą kontrolę nad przebiegiem realizowanych zadań niż w przypadku pozostałych umów. 

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę cywilnoprawną 

Koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie zależą od tego, czy pracownik wykonuje również zadania w innym miejscu, jest studentem albo prowadzi działalność gospodarczą. 

Jeżeli osoba wykonuje zadania wyłącznie dla jednej firmy, pracodawca zobowiązany jest opłacać koszty ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku, gdy osoba pracuje dodatkowo w innym miejscu, niezbędne jest opłacenie wyłącznie kwoty brutto, ale pod warunkiem, że pracownik uzyskuje minimum minimalną średnią krajową. Zatrudnienie studenta czy ucznia również wiąże się wyłącznie z uregulowaniem kwoty brutto. Zasady dotyczą również umowy o dzieło, która nie podlega oskładkowaniu. 

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę B2B

Umowę B2B możesz zawrzeć wyłącznie z inną firmą. W praktyce oznacza to, że pracownik prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi na rzecz konkretnej firmy. Strony ustalają własne warunki zgodne z prawem, a zlecający opłaca usługę na podstawie wystawionej faktury zawierającej kwotę brutto. Nie ponosi kosztów składek czy podatku dochodowego. 

Kontakt B2B to często korzyści finansowe dla obu stron. Dodatkowo pozwala na większą elastyczność niż w przypadku umowy o pracę, gdzie warunki reguluje Kodeks pracy. Osoba prowadząca działalność może wybrać sposób opodatkowania oraz wykonywać usługi dla więcej niż jednego podmiotu. Zaletą jest również możliwość zaliczenia wydatków do kosztów prowadzenia działalności oraz obniżyć wysokość podatków. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą korzystać z ulg, dotacji i dofinansowań w Polsce oraz Unii Europejskiej. 

Total
7
Shares
Poprzedni wpis

Wakacje kredytowe 2022. Ruszył nabór wniosków

Następny Wpis

Ile zarabia founder? Wynagrodzenia w startupie

Powiązane wpisy

Odmrożenie rynku kredytów hipotecznych w 2023 r. – czy to możliwe?

Ostatni rok był trudny dla osób planujących zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Niepewność gospodarcza, wysoka inflacja i stopy procentowe, a także zaostrzenie kryteriów dotyczących decyzji sprawiło, że ilość wniosków spadła. Z danych BIK wynika, że aż o 60,7 proc. spadła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w grudniu 2022 r. w stosunku do do grudnia 2021 r. Coraz częściej eksperci zwracają uwagę, że w ciągu najbliższych miesięcy przyjdzie odwilż na rynku kredytów mieszkaniowych. Jakie czynniki odegrają największą rolę?
Avatar photo
Więcej

Sektor kosmiczny w Polsce. Potencjał inwestycji w prace nad przestrzenią kosmiczną

Sektor kosmiczny w Polsce to jedna z branż dynamicznie rozwijających się w zakresie innowacji oraz nowych technologii. Zaangażowanie w prace nad przestrzenią kosmiczną to dla polskiej gospodarki szereg korzyści nie tylko w zakresie rozwiązań technologicznych. W kraju działa kilkaset firm, które aktywnie uczestniczą w procesie wzmocnienia znaczenia obecności Polski na europejskim rynku.
Avatar photo
Więcej

Czym jest Bidenomika i jakie ma założenia?

Prezydent Joe Biden stara się zapoczątkować erę „Bidenomiki”, czyli teorii, która dotyczyć ma w szczególności ludzi zaliczających się do tzw. “klasy średniej”. Jednocześnie podkreśla się, że będzie to główny element kampanii prezydenckiej Bidena w 2024 roku. Jakie są jej założenia, cele i zalety? O tym piszemy poniżej!
Avatar photo
Więcej