fbpx

Kim jest product owner?

Avatar photo
Product owner to osoba odpowiedzialna za proces tworzenia produktu w branży IT. Jest jednym z filarów interdyscyplinarnego zespołu Scrumowego, który pracuje nad rozwiązaniem dla klienta. Produktem może być np. platforma internetowa, oprogramowanie albo aplikacja. Czym zajmuje się product owner i jaką rolę pełni w zespole?
Product owner – rola w zespole 

Product owner należy do zespołu Scrumowego, który tworzy również Scrum Master i zespół deweloperski. Odpowiada za rozwój projektu albo produktu w obszarze biznesowym. Zawsze istnieje wyłącznie jeden product owner, co pozwala na przejrzystą komunikację i skuteczny przepływ informacji. Członkowie zespołu i osoby pracujące w organizacji wiedzą, do kogo należy zwrócić się w określonych sytuacjach. Product owner dba o osiągnięcie maksymalnej wartości z projektu albo produktu. Współpracuje z zespołem deweloperów, podejmuje decyzje dotyczące implementacji i kontroluje terminy wdrożeń. Osoba zatrudniona na stanowisku product ownera jest w stałym kontakcie z klientem, rozpoznaje i analizuje potrzeby. 

Czym różni się rola product ownera od project managera? 

Project manager odpowiada za realizację projektu i dostarczenie wyników w określonym czasie przy zachowaniu budżetu i zakresu. Czuwa nad przebiegiem prac i dąży do realizacji kolejnych etapów. Kierownik wykonuje różnorodne zadania – od analizy rynku i konkurencji przez wykonanie planu aż po motywację członków zespołu. 

Osoba na stanowisku zarządza zespołem – formułuje i rozdziela zadania, pilnuje terminów realizacji i efektów. Project manager łączy członków zespołu i dba o dobre relacje. Odpowiada za postępy prac przed zarządem firmy oraz posiada kompleksową wiedzę na temat projektu. Kontroluje również budżet i wyciąga wnioski po ukończonym etapie. Przygotowuje raporty okresowe albo kończące projekt.

Product owner odpowiada za backlog produktu czyli wszystkie funkcjonalności, wymagania oraz cechy. Gromadzi i analizuje informacje, oczekiwania klienta oraz wizje. Przekazuje komunikaty i zadania pozostałym członkom zespołu. 

Główna różnica polega na tym, że product owner działa w ramach Scrum czyli jednej z technik Agile wykorzystującej interdyscyplinarne zespoły. Tymczasem zasady pracy project managera mogą być bardziej elastyczne i w dużym stopniu zależą od specyfiki i kultury organizacji. Product owner nie ma również formalnego nadzoru nad zespołem, a jego zadaniem nie jest tylko realizacja celów, ale ich określenie i wdrożenie. 

Czym zajmuje się product owner?

Product owner ponosi pełną odpowiedzialność za produkt. To twórca strategii i projektu, który zarządza backlogiem czyli listą zadań do wykonania. Pracuje nad wizją projektu, którą systematycznie doskonali oraz kontroluje wdrożenie. Planuje kolejne etapy i uruchomienie oraz ustala priorytety. Product owner jest w stałym kontakcie z interesariuszami – wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nadzoruje pracę zespołu programistów. Przewiduje potrzeby i potrafi skutecznie zareagować, gdy wystąpią. Regularnie aktualizuje wizję i strategię działania w odniesieniu do zmieniających się potrzeb. Ocenia i akceptuje postępy prac. 

Dobry product owner posiada szeroką wiedzę na temat produktu – zarówno biznesową, jak i techniczną. Zna klienta, rynek, ale również konkurencję i trendy w branży. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje i delegować zadania. Umiejętnie komunikuje się z klientem i pozostałymi członkami zespołu. Product owner łączy wiedzę z różnych stanowisk m.in. analityka rynku czy stratega biznesu.

Tworzy również niezbędne wizualizacje np. customer journy map oraz product roadmap. Materiały ułatwiają codzienną pracę zespołu, motywują i angażują do działania. 

Duża rolę w pracy product ownera odgrywa komunikacja. Dobry specjalista umiejętnie łączy interesy różnych grup m.in. klientów i członków zespołu. Wykazuje się otwartością i empatią, ale jednocześnie potrafi podejmować samodzielnie decyzje. Działa asertywnie i nie ulega wpływom. Dopasowuje rodzaj oraz sposób przekazania komunikatu do odbiorców.   

Total
9
Shares
Poprzedni wpis

Polskie startupy na świecie. Kierunki i plany ekspansji

Następny Wpis

Co warto wiedzieć o inwestycjach za granicą?

Powiązane wpisy

Rynek pracy w kwietniu 2023: mniej ofert, ale spadek bezrobocia

Z danych przedstawionych w cyklicznym raporcie „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 roku wyniosło 7430,65 zł. czyli o 1 proc. mniej niż w marcu, a o 12,1 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku. Zanotowano również spadek stopy bezrobocia, a równocześnie mniejszą liczbę nowych ofert pracy.
Avatar photo
Więcej

Jak fundusz venture capital wybiera spółkę? 5 kluczowych elementów w procesie decyzyjnym

Każdy fundusz posiada własną strategię inwestycyjną. Na decyzję wpływają takie czynniki jak etap rozwoju projektu czy branża. Można jednak wyróżnić uniwersalne i kluczowe elementy, które są brane pod uwagę przez fundusze na całym świecie. Inwestorzy uważnie analizuje przedstawiony pomysł oceniając potencjalne szanse na sukces rynkowy.
Avatar photo
Więcej