fbpx

Kim jest product owner?

Avatar photo
Product owner to osoba odpowiedzialna za proces tworzenia produktu w branży IT. Jest jednym z filarów interdyscyplinarnego zespołu Scrumowego, który pracuje nad rozwiązaniem dla klienta. Produktem może być np. platforma internetowa, oprogramowanie albo aplikacja. Czym zajmuje się product owner i jaką rolę pełni w zespole?
Product owner – rola w zespole 

Product owner należy do zespołu Scrumowego, który tworzy również Scrum Master i zespół deweloperski. Odpowiada za rozwój projektu albo produktu w obszarze biznesowym. Zawsze istnieje wyłącznie jeden product owner, co pozwala na przejrzystą komunikację i skuteczny przepływ informacji. Członkowie zespołu i osoby pracujące w organizacji wiedzą, do kogo należy zwrócić się w określonych sytuacjach. Product owner dba o osiągnięcie maksymalnej wartości z projektu albo produktu. Współpracuje z zespołem deweloperów, podejmuje decyzje dotyczące implementacji i kontroluje terminy wdrożeń. Osoba zatrudniona na stanowisku product ownera jest w stałym kontakcie z klientem, rozpoznaje i analizuje potrzeby. 

Czym różni się rola product ownera od project managera? 

Project manager odpowiada za realizację projektu i dostarczenie wyników w określonym czasie przy zachowaniu budżetu i zakresu. Czuwa nad przebiegiem prac i dąży do realizacji kolejnych etapów. Kierownik wykonuje różnorodne zadania – od analizy rynku i konkurencji przez wykonanie planu aż po motywację członków zespołu. 

Osoba na stanowisku zarządza zespołem – formułuje i rozdziela zadania, pilnuje terminów realizacji i efektów. Project manager łączy członków zespołu i dba o dobre relacje. Odpowiada za postępy prac przed zarządem firmy oraz posiada kompleksową wiedzę na temat projektu. Kontroluje również budżet i wyciąga wnioski po ukończonym etapie. Przygotowuje raporty okresowe albo kończące projekt.

Product owner odpowiada za backlog produktu czyli wszystkie funkcjonalności, wymagania oraz cechy. Gromadzi i analizuje informacje, oczekiwania klienta oraz wizje. Przekazuje komunikaty i zadania pozostałym członkom zespołu. 

Główna różnica polega na tym, że product owner działa w ramach Scrum czyli jednej z technik Agile wykorzystującej interdyscyplinarne zespoły. Tymczasem zasady pracy project managera mogą być bardziej elastyczne i w dużym stopniu zależą od specyfiki i kultury organizacji. Product owner nie ma również formalnego nadzoru nad zespołem, a jego zadaniem nie jest tylko realizacja celów, ale ich określenie i wdrożenie. 

Czym zajmuje się product owner?

Product owner ponosi pełną odpowiedzialność za produkt. To twórca strategii i projektu, który zarządza backlogiem czyli listą zadań do wykonania. Pracuje nad wizją projektu, którą systematycznie doskonali oraz kontroluje wdrożenie. Planuje kolejne etapy i uruchomienie oraz ustala priorytety. Product owner jest w stałym kontakcie z interesariuszami – wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nadzoruje pracę zespołu programistów. Przewiduje potrzeby i potrafi skutecznie zareagować, gdy wystąpią. Regularnie aktualizuje wizję i strategię działania w odniesieniu do zmieniających się potrzeb. Ocenia i akceptuje postępy prac. 

Dobry product owner posiada szeroką wiedzę na temat produktu – zarówno biznesową, jak i techniczną. Zna klienta, rynek, ale również konkurencję i trendy w branży. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje i delegować zadania. Umiejętnie komunikuje się z klientem i pozostałymi członkami zespołu. Product owner łączy wiedzę z różnych stanowisk m.in. analityka rynku czy stratega biznesu.

Tworzy również niezbędne wizualizacje np. customer journy map oraz product roadmap. Materiały ułatwiają codzienną pracę zespołu, motywują i angażują do działania. 

Duża rolę w pracy product ownera odgrywa komunikacja. Dobry specjalista umiejętnie łączy interesy różnych grup m.in. klientów i członków zespołu. Wykazuje się otwartością i empatią, ale jednocześnie potrafi podejmować samodzielnie decyzje. Działa asertywnie i nie ulega wpływom. Dopasowuje rodzaj oraz sposób przekazania komunikatu do odbiorców.   

Total
9
Shares
Poprzedni wpis

Polskie startupy na świecie. Kierunki i plany ekspansji

Następny Wpis

Co warto wiedzieć o inwestycjach za granicą?

Powiązane wpisy

Jak pozyskać finansowanie firmy w ramach venture capital?

Innowacyjny pomysł, który zmieni rynek to połowa sukcesu. Na wczesnym etapie rozwoju każda spółka potrzebuje nie tylko dodatkowych środków finansowych, ale również wsparcia merytorycznego. Współpraca venture capital zapewnia kompleksowe wsparcie — od finansowania przez kształtowanie procesów biznesowych aż po ułatwienie międzynarodowej ekspasji.
Avatar photo
Więcej

Kiedy zdecydować się na doradztwo marketingowe?

Doradztwo marketingowe sprawdza się na różnych etapach działalności - od początkowej fazy i wsparcia w nadaniu kierunku działań, przez pomoc w uporządkowaniu pracy działu marketingu aż po maksymalne wykorzystanie potencjału organizacji. Świeże spojrzenie oraz ocena wykonana przez doświadczonych specjalistów potrafi znacząco wpłynąć na skuteczność podejmowanych działań.
Avatar photo
Więcej