fbpx

Jak inwestować na giełdzie? Porady dla początkujących

Avatar photo
Zastanawiasz się, jak zacząć inwestować na giełdzie? Nie musisz dysponować dużym kapitałem, żeby wejść na rynek. Podstawa to przemyślany plan inwestycyjny oparty na dogłębnych analizach i wiedzy o procesach rynkowych.

Giełda oferuje instrumenty o różnym poziomie ryzyka – obligacje, akcje, nieruchomości czy inwestycje związane z surowcami. Jeżeli chcesz po raz pierwszy zainwestować, zacznij od mniejszej kwoty. Zdobędziesz doświadczenie i przekonasz się, jak w praktyce działa giełda papierów wartościowych. 

Czym jest giełda papierów wartościowych?

Giełda to miejsce, gdzie spotykają się inwestorzy oraz podmioty, które chcą sprzedać albo kupić papiery wartościowe, np. akcje, obligacje czy kontrakty terminowe. Inwestorzy nabywają instrumenty finansowe w celu osiągnięcia zysków w postaci m.in. odsetek czy dywidendy.  

Im wyższa wartość zaangażowanego kapitału, tym również większe ryzyko. W porównaniu do lokat bankowych akcje są mniej bezpieczne, ale bardziej rentowne. Wśród papierów wartościowych za najbezpieczniejsze uznawane są obligacje skarbowe, które przynoszą jednak niskie odsetki. Decydując się na inwestycję oszczędności należy uwzględnić ryzyko związane nie tylko z nieosiągnięciem zysku, ale również stratą. 

W co inwestować na giełdzie? 

Jedną z najpopularniejszych, ale również najbardziej ryzykownych form inwestycji na giełdzie są akcje polskich i zagranicznych spółek. Aby inwestować w akcje niezbędna jest wiedza i doświadczenie. Wymagany jest również rachunek inwestycyjny w domu maklerskim. Rozważając przeznaczenie środków na zakup akcji warto również uwzględnić dywersyfikację portfela. Angażowanie środków w akcje jednej lub kilku spółek to ryzykowne rozwiązanie ze względu na wysoką zmienność cen. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są spółki z wielu branż pogrupowane w tzw. indeksy sektorowe. 

Kolejną grupę stanowią obligacje skarbowe i korporacyjne oraz bony skarbowe, czyli tzw. instrumenty dłużne. Obligacje skarbowe uznawane są za najbezpieczniejszą formę papierów wartościowych ze względu na wypłatę gwarantowaną przez państwo. Mniejsze ryzyko wiąże się jednak z mniejszym zyskiem. Obligacje korporacyjne emitowane są przez przedsiębiorstwa, a decyzję o inwestycji warto podejmować w oparciu o rating – ocenę wiarygodności kredytowej przyznawaną przez profesjonalną agencję ratingową. 

Na giełdzie papierów wartościowych notowane są również produkty strukturyzowane, instrumenty finansowe emitowane przez instytucje np. banki czy domy maklerskie. Ich cena zależy od wartości określonego wskaźnika rynkowego (instrumentu bazowego) – kursów akcji, surowców (np. ropy, drewna albo złota) czy indeksów giełdowych.   

Kolejną możliwością są otwarte fundusze inwestycyjne, które nie mają ograniczeń związanych z przystąpieniem czy wyjściem z inwestycji. Inwestowanie przez profesjonalne i licencjonowane fundusze to sposób na bezpieczniejsze lokowanie oszczędności w akcjach, obligacjach czy surowcach. 

Doświadczeni inwestorzy mogą również lokować środki w kontraktach terminowych i opcjach. 

Podstawowe zasady inwestowania na giełdzie dla początkujących 

Zanim zdecydujesz się zainwestować w konkretny instrument finansowy zdobądź jak najwięcej informacji nie tylko o formie finansowania, ale również funkcjonowaniu giełdy. Czytaj czasopisma i książki branżowe, słuchaj audycji i podcastów prowadzonych przez doświadczonych inwestorów i obserwuj portale internetowe. Oprócz kapitału, wiedza i doświadczenie to podstawowe filary inwestycji na giełdzie papierów wartościowych. Inwestuj wyłącznie w instrumenty, które rozumiesz. 

Pamiętaj, że nie musisz dysponować dużymi środkami, żeby zacząć. Warto przekonać się, jak działa giełda w praktyce na mniejszych kwotach. Będąc początkującym graczem stawiaj przede wszystkim na naukę zasad działania rynku. Na początku zwrotem z zaangażowanego kapitału będzie przede wszystkim wiedza i nowe doświadczenia. 

Unikaj impulsywnych i emocjonalnych działań. Jeżeli autorzy artykułu w popularnym czasopiśmie wspomnieli o atrakcyjności technologii NFT nie decyduj się od razu na inwestycję. Sprawdź informację w kilku źródłach i zastanów się, czy specyfika inwestycji pasuje do twojego portfela. Uleganie emocjom i zbyt szybkie podejmowanie działań może źle wpłynąć na wyniki. 

Total
5
Shares
Poprzedni wpis

Start-up Ramp pozyskał ponad 220 mln zł. Rekordowa seria A

Następny Wpis

Polski insurtech Gabi kupiony przez Experian

Powiązane wpisy

Koszmar w fabryce snów

Aktorzy i scenarzyści w Hollywood protestują. Strajk zapoczątkowali scenarzyści zrzeszeni w Amerykańskim Stowarzyszeniu Pisarzy (WGA). Powodem były nie tylko żądania wzrostu wynagrodzeń, ale również kwestie związane ze sztuczną inteligencją i uregulowaniem zasad pracy kreatywnej w dobie platform streamingowych.
Avatar photo
Więcej