fbpx

Jak faktoring zmienia oblicze biznesu?

Avatar photo
Faktoring to jedna z usług finansowych, która przyczynia się do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wzmacnia płynność firmy i umożliwia koncentrację na strategicznych celach działalności. Czym jest faktoring? Jak wpływa na funkcjonowanie firmy i gdzie sprawdza się najlepiej?

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa poprawiająca płynność firmy tzw. cash flow. Zapewnia środki na finansowanie bieżącej działalności i pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań. 

Faktoring polega na wykupieniu przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych należności pochodzących ze sprzedaży produktów albo usług. Faktorant, czyli podmiot przekazujący należności otrzymuje środki na bieżące funkcjonowanie i ogranicza negatywne skutki zatorów płatniczych. Z usług faktoringu korzystają przedsiębiorcy udzielający kredytów kupieckich – płatności z odroczonym terminem realizacji. Faktor wypłaca należności z faktury w całości albo określonej części, np. 70 – 80 proc. 

W ramach faktoringu przedsiębiorca może skorzystać również z usług dodatkowych – monitorowania płatności czy prowadzenia kont rozliczeniowych. 

Umowa faktoringu – regulacje prawne 

Polskie prawo nie określa zasad i warunków dotyczących umowy faktoringowej. W ramach współpracy obowiązują więc ogólne przepisy prawa, a przede wszystkim przepisy art. 509 Kodeksu cywilnego. Prawo pozwala na przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią bez zgody dłużnika pod warunkiem, że nie sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu zawartemu w umowie albo właściwości zobowiązania. Na nabywcę przechodzą wszystkie prawa związane z wierzytelnością łącznie z możliwością roszczenia o odsetki. Dłużnik musi jednak zostać poinformowany o przeniesieniu wierzytelności. 

Umowa faktoringu nie należy do tzw. umów nazwanych i nie posiada bezpośrednio określonych przepisów dotyczących podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Podczas rozliczania podatku dochodowego przyjmowane są zasady odnoszące się do cesji wierzytelności. 

Faktoring stanowi koszt podatkowy według stawki 23 proc. 

Jak faktoring wpływa na biznes? 

Faktoring to szybka i łatwo dostępna forma finansowania wspierającego bieżącą działalność firmy. Wymaga mniej formalności niż np. kredyt oraz nie obciąża bilansu przedsiębiorstwa. Pozwala zachować płynność finansową – uregulować najważniejsze zobowiązania, pokryć koszty produkcji, wynajmu czy utrzymania licencji oprogramowania. Firma może wykorzystać środki na dowolny cel. 

Faktoring to elastyczna usługa dopasowująca się do działalności bez względu na wielkość czy profil firmy. Sprawdza się zarówno w dużych firmach jak i początkujących startupach nawet prowadzących niepełną księgowość. 

Stanowi alternatywę dla kredytu, który trudno otrzymać mikroprzedsiębiorcom. Krótki staż rynkowy, brak oczekiwanych zabezpieczeń czy wyników finansowych zmniejszają szansę na uzyskanie środków z banku. Faktoring nie obciąża również bilansu i nie wpływa na decyzję kredytową w przyszłości. 

Decydując się na faktoring przedsiębiorca otrzymuje dostęp do środków nawet w 24 godziny. Większość firm faktoringowych umożliwia również rezygnację z usługi w dowolnym momencie. 

Brak zatorów płatniczych pozwala na efektywne zarządzanie szczególnie w małym przedsiębiorstwie. Zarządzający mogą skupić się na realizacji strategicznych celów biznesowych. Faktoring zwiększa poczucie bezpieczeństwa oraz wspiera skuteczne zarządzanie czasem. Przedsiębiorca nie musi pilność terminów płatności kontrahentów oraz ponaglać ich w razie konieczności. 

Podstawowe koszty faktoringu 

Koszty faktoringu różnią się w zależności od m.in. liczby klientów, specyfiki działalności czy rodzaju usługi. Firmy faktoringowe stosują własne modele biznesowe i przed podjęciem decyzji o współpracy warto poznać i przeanalizować wszystkie koszty. 

Jednym z podstawowych kosztów jest prowizja przygotowawcza, czyli opłata pobierana przez firmę faktoringową za czynności początkowe – przygotowanie umowy czy analizę wiarygodności kredytowej klientów. Większość firm przyjmuje stawkę 0,1 – 3 proc. wartości limitu faktoringowego (maksymalnej kwoty, do jakich faktor pokrywa finansowanie). Niektóre firmy nie wnoszą prowizji przygotowawczej albo przyjmują opłatę stałą. 

Faktor pobiera również prowizję uzależnioną od kwoty brutto na fakturze lub wypłaconej zaliczki będącej przedmiotem umowy. Prowizja wynosi zazwyczaj 0,2 – 3 proc. miesięcznie. Niektóre firmy faktoringowe umożliwiają naliczanie dzienne, a faktorant płaci wyłącznie za rzeczywisty okres finansowania.

Faktor pobiera również odsetki kapitałowe związane z możliwością korzystania z kapitału oraz odsetki za opóźnienie tzn. wynagrodzenie wynikające z nieterminowego uregulowania płatności. 

Total
12
Shares
Poprzedni wpis

100 Games nie zwalania tempa. Pierwsze premiery własnych tytułów już wkrótce

Następny Wpis

Gra w ZIELONE – CZERWONE? NIEBIESKIE!

Powiązane wpisy

Fundacje rodzinne w Polsce. Nowe przepisy weszły w życie

22 maja br. weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, której dotychczas brakowało w polskim systemie prawnym. Największym zainteresowaniem cieszy się wśród założycieli rodzinnych przedsiębiorstw dążących do ochrony biznesu oraz przedłużenia istnienia działalności na kolejne lata. Dotychczas założyciel planujący kolejne dekady działalności mógł opierać się na regulacjach zawartych w kodeksie spółek handlowych oraz cywilnym.
Avatar photo
Więcej