fbpx

Ile wynosi dług publiczny Polski? 

Avatar photo
Dług publiczny ma duży wpływ na ocenę sytuacji ekonomicznej w konkretnym kraju. Wysokość zadłużenia publicznego odnosi się najczęściej do nominalnej wartości produktu krajowego brutto. Pozwala to poznać względy poziom długu oraz określić możliwości gospodarki służące generowaniu nakładów finansowych do bieżącej obsługi. Parametry uwzględniane są przez inwestorów, a także wpływają na ocenę międzynarodowych instytucji finansowych i agencji ratingowych.

Dług publiczny to suma zobowiązań finansowych, jakie rząd lub organy publiczne mają wobec swoich wierzycieli, w tym wobec innych krajów, instytucji finansowych i osób prywatnych. Jest on wynikiem deficytu budżetowego, czyli różnicy między wydatkami a dochodami państwa. Dług publiczny jest zwykle wyrażany jako procent PKB i służy do finansowania wydatków publicznych, takich jak inwestycje infrastrukturalne, usługi społeczne i obsługa wcześniejszych zobowiązań.

Zadłużenie w państwach Unii Europejskiej

Z danych Eurostatu wynika, że na koniec ostatniego kwartału 2022 roku wskaźnik zadłużenia rządowego i samorządowego brutto w stosunku do PKB wyniósł 91,6 proc. w strefie euro. Natomiast na koniec trzeciego kwartału wartość wynosiła 93 proc. 

Biorąc pod uwagę całą Unię Europejską wartość wskaźnika wyniosła 84 proc. W poprzednim okresie było to 85,1 proc. 

Spadki są związane ze wzrostem PKB. Wartość parametru przewyższyła wzrost długu publicznego w wartościach bezwzględnych. Spadek można również zauważyć w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku, kiedy to w strefie euro wyniósł 95,5 proc. a w Unii Europejskiej – 84 proc. 

Podano również dane, z których wynika, że na koniec czwartego kwartału minionego roku skarbowe papiery wartościowe wygenerowały 82,5 proc. zadłużenia w strefie euro oraz 81,9 proc. w całej UE. Natomiast pożyczki przełożyły się na 14,5 proc. oraz 15,1 proc. Pod uwagę wzięto również dług w walutach i depozyty – 3,0 proc. strefy euro i 2,9 proc. w UE.

Którą kraje w Europie są najbardziej zasłużone? 

Z danych wynika również, że najwyższe wskaźniki długu rządowego w stosunku do PKB zanotowano pod koniec czwartego kwartału 2022 roku w Grecji – 171,3 proc., we Włoszech – 144,4 proc., w Portugalii – 113,9 proc., Hiszpanii – 113,2 proc., Francji – 111,6 proc. i w Belgii – 105,1 proc. 

Natomiast najniższe w Estonii – 18,4 proc., Bułgarii – 22,9 proc. i Luksemburgu – 24,6 proc.

Ile wynosi dług publiczny Polski?

Ministerstwo Finansów przedstawiło, że dług publiczny, tzn. zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji (liczony krajową metodą) wyniósł 1 209 594,1 mln zł na koniec czwartego kwartału 2022 roku. Zanotowano wzrost o 28 089,1 mln zł (+2,4 proc.) oraz o 61 015,1 mln zł (+5,3 proc.) w stosunku do końca 2021 roku. Natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych mający wpływ na kryterium fiskalne z Maastricht ukształtował się badanym okresie na poziomie 1 512 226,8 mln zł. Zanotowano wzrost o 32 621,5 mln zł (+2,2 proc.) oraz o 101 727,3 mln zł (+7,2 proc.) w stosunku do końca 2021 roku.

Biorąc pod uwagę unijną metodologię na koniec czwartego kwartału 2022 roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1,512 bln zł, a to przełożyło się na 49,3 proc. PKB. Osiągnięty wynik sprawił, że Polska znalazła się wśród krajów najmniej zadłużonych w Europie. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Kiedy koniec gotówki w Polsce?

Następny Wpis

Polacy szukają nowej pracy i chcą zarabiać więcej. Wyniki badania Pracuj.pl – Mobilność zawodowa Polaków 2023 

Powiązane wpisy

Jak wprowadzić nowy produkt na rynek w Unii Europejskiej? Podstawowe wymagania i zasady

Ekspansja międzynarodowa pozwala skalować biznes i stanowi jeden z najważniejszych kroków w rozwoju startupów. Obecność na nowych rynkach umożliwia realizację satysfakcjonujących wyników zarówno dla founderów, jak i inwestorów. 85 proc. spółek planuje ekspansję na rynkach Unii Europejskiej w 2022 roku wynika z danych przedstawionych w raporcie Polskie Startupy 2021. UE to pierwszy kierunek dla większości polskich spółek. Jak wprowadzić nowy produkt na rynek w krajach Unii Europejskiej?
Avatar photo
Więcej

Co warto wiedzieć o inwestycjach za granicą?

Inwestycje na giełdzie w spółki niedostępne w Polsce czy zakup nieruchomości to najpopularniejsze formy lokowania kapitału za granicą. Decyzja o inwestycji poza lokalnym rynkiem to dobry pomysł na dywersyfikację portfela. Wymaga wiedzy, doświadczenia, a często również większych środków niż w polskich warunkach z uwagi m.in. na wysokie prowizje.
Avatar photo
Więcej