fbpx

ESG wzbogaca strategie firm

Avatar photo
CSR niegdyś stanowiło ważną część strategii biznesowych wielu firm. Corporate social responsibility, bo to od tego wyrażenia pochodzi ten skrót, miało zapewnić zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia był też wpływ CSR na odbiór firmy. Stosowanie jego zasad miało mieć wymiar marketingowy. Szybko jednak okazało się, że w obliczu kryzysu klimatycznego i transformacji w społeczeństwie CSR nie wystarcza. Potrzebna nam szersza koncepcja. Tę rolę może odegrać ESG.

Czym jest ESG?

ESG to nic innego jak skrót do environmental, social and corporate governance, co oznacza środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Jest to nowy nurt regulacyjny, który bez wątpienia wpływa na sposób prowadzenia działalności wielu przedsiębiorców.

Co do poszczególnych aspektów, które kryją się pod ESG, należy zauważyć, że chcąc działać zgodnie z aspektami środowiskowymi, szczególną uwagę powinno zwracać na zużycie energii, gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami, czy też prowadzenie testów na zwierzętach. W tym obszarze mieszczą się także takie działania, jak na przykład produkcja ubrań z materiałów pochodzących z recyklingu, czy też polityka zastąpienia plastikowych opakowań ich wielorazowymi odpowiednikami ze szkła.

Jeżeli chodzi o dbałość o społeczeństwo, pożądane działania obejmują poszanowanie praw człowieka, kierowanie się zasadami równości, inwestowanie w kapitał ludzki, a także dbałość o relacje z poza firmową społecznością – klientami, współpracownikami.

Trzeci z elementów, czyli ład korporacyjny, zawiera w sobie odpowiednie kształtowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, dbałość o prawa udziałowców i akcjonariuszy, zapobieganie korupcji, czy też jednolite i transparentne zasady wynagradzania.

Wszystkie trzy aspekty ESG powinny stanowić spójną całość. Firmy powinny dążyć do tego, aby w jak najszerszym zakresie realizować założenia tej koncepcji w każdym z obszarów. ESG jest bowiem w tym momencie nie tyle nawet co pożądane, ale w wielu przypadkach wymagane przy podejmowaniu decyzji biznesowych, m. in. nawiązywaniu współpracy czy inwestowaniu.

Wpływ ESG na przedsiębiorstwa

ESG już jakiś czas temu stało się ważnym czynnikiem oceny przedsiębiorstw. Współcześni inwestorzy i kontrahenci sprawdzają już nie tylko wiarygodność i sytuację finansową firmy zanim podejmą decyzję o swoim zaangażowaniu. Równie ważne staje się dla nich działanie zgodnie z ESG. Zaufanie do firmy wyraźnie wzrasta, jeżeli otwarcie angażuje się ona w działania na rzecz środowiska i społeczeństwa. Bardzo ważna jest także dbałość o zapewnienie przejrzystych ram funkcjonowania biznesu – w zgodzie nie tylko z prawem, ale także z niepisanymi normami.

Warto dodać, że ESG ma wpływ nie tylko na reputację. Inwestowanie w firmy realizujące opartą o jego założenia strategię może pozytywnie wpłynąć na efektywność całego portfela inwestycyjnego. Możliwe jest bowiem przewidzenie przyszłej kondycji spółki, jej wyników finansowych i kolejnych przedsięwzięć, które może podejmować w przyszłości. Zrównoważone inwestycje wydają się zatem mniej ryzykowne.

Z roku na rok coraz więcej inwestorów, szczególnie instytucjonalnych, uwzględnia czynniki niefinansowe w ocenie przedsiębiorstw. Według raportu „Is your ESG data unlocking long-term value?“przygotowanego przez EY, aż 78% z nich w ubiegłym roku bardzo szczegółowo analizowało dane związane ze zrównoważonym rozwojem. Niestety z rynku wciąż napływają głosy, że dane te bywają trudno dostępne i ciężko oszacować ich wiarygodność, szczególnie jeżeli chodzi o aspekty społeczne i ładu korporacyjnego.

Według raportu Aon zaś, ESG już teraz jest dla wielu inwestorów równie ważne jak kwestie finansowe i stanowi nieodłączną część badania due dilligence przed dokonaniem inwestycji. Również w tym badaniu wskazano na trudności z pozyskiwaniem danych. Problemy sprawia nie tylko ich dostępność, ale też mierzalność. ESG to nie tylko aspekty mierzalne, jak w przykładowo w przypadku produkcji zanieczyszczeń w zakresie aspektów środowiskowych, ale również czynniki „miękkie”, które nie sposób ująć liczbowo w porównywalny sposób. Chociaż są one istotne dla podjęcia decyzji inwestycyjnej, to trudno przełożyć je na ocenę, bez z góry ustalonych wytycznych stosowanych jednolicie przez tożsame grupy przedsiębiorców.

Firmy nie powinny ignorować ESG

Istota ESG i konieczność poddania rewizji podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju nie budzi już wątpliwości wśród przedsiębiorców. Wplatanie czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w strategie firm staje się koniecznością dla tych, którzy chcą pozyskać finansowanie, nowych klientów, nawiązywać współprace z innymi podmiotami. Obecnie obserwujemy transformację od ESG jako pożądanego dodatku do ESG jako integralnej i niezbędnej części oceny przedsiębiorstwa. Tego trendu nie można zignorować.

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Bieszczadzki survival dla odważnych, czyli Odludzie od VeCube Studio

Następny Wpis

Wishlista – narzędzie prognoz czy poboczna informacja?

Powiązane wpisy

5 sposobów na zewnętrzne finansowanie działalności

Chcesz wystartować z własnym biznesem? Testujesz pomysł, ale wiesz, że potrzebujesz więcej środków na rozwój? Prowadzisz działalność i pojawiły się problemy z płynnością? Finansowanie zewnętrzne to wsparcie, które pozwala nie tylko zacząć nowy projekt, ale również utrzymać i rozwijać bieżącą działalność. Jakie źródła finansowania zewnętrznego warto znać?
Avatar photo
Więcej

Polacy szukają nowej pracy i chcą zarabiać więcej. Wyniki badania Pracuj.pl – Mobilność zawodowa Polaków 2023 

Z najnowszego badania Mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku zrealizowanego przez Pracuj.pl wynika, że aż 41 proc. respondentów aktywnie szuka pracy albo planuje zmienić ją w najbliższym czasie. Równocześnie 84 proc. badanych jest otwartych na przyjęcie nowego zatrudnienia w przypadku ciekawej oferty. Niepewność rynkowa nie sprawia, że pracownikom zależy na utrzymaniu obecnego stanowiska. Duża część osób wykazuje inicjatywę i chętnie podejmie się nowego wyzwania. W ostatnich latach rynek pracy zmienia się dynamicznie głównie za sprawą pandemii, która wprowadziła nowe modele pracy, ale również wojny w Ukrainie czy wysokiej inflacji.
Avatar photo
Więcej