fbpx

Działalność nierejestrowana 2022 – kiedy i jak prowadzić?

Avatar photo
Robisz naczynia z ceramiki? Działasz jako grafik-freelancer? A może rozwijasz konto w mediach społecznościowych? Nie zawsze musisz zakładać działalność gospodarczą, żeby sprzedawać produkty albo świadczyć usługi. Polskie prawo umożliwia prowadzenie działalności bez konieczności rejestracji. Kogo dotyczy i jakie korzyści zapewnia? O czym pamiętać, żeby nie złamać przepisów?

Rejestracja firmy wiąże się m.in. z koniecznością odprowadzania składek ZUS czy płacenia VAT. Działalność nierejestrowana to rozwiązanie dla osób, które wykazują się przedsiębiorczą inicjatywą i zwiększają własnych budżet dzięki dodatkowym aktywnościom na rynku. Możesz sprzedawać produkty albo świadczyć usługi bez rejestrowania się w CEIDG. 

Czym jest działalność nierejestrowana i kiedy obowiązuje?  

Działalność rejestrowaną może prowadzić osoba fizyczna we własnym imieniu, regularnie i w sposób zorganizowany. Wyróżnia się niskimi przychodami, a prowadzenie nie wymaga wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Przepisy o działalności nierejestrowanej obowiązują jeżeli przychodzi z działalności nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w żadnym z miesięcy w ciągu roku. W 2022 roku osoba fizyczna nie może zarobić więcej niż 1505 zł. Warunkiem prowadzenia działalności bez rejestracji jest również niewykonywanie działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat. 

Działalność nierejestrowana nie obowiązuje jeżeli:

  • przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców określają działalność jako gospodarczą, np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
  • konieczne jest wydanie koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, np. sprzedaż alkoholu albo prowadzenie biura detektywistycznego. 

Działalność rejestrowaną mogą wykonywać osoby niepełnoletnie, bezrobotni, urzędnicy czy rolnicy. W każdym z przypadków obowiązują jednak zasady, które należy wziąć pod uwagę decydując się na działalność. Szczegóły prowadzenia działalności nierejestrowanej dostępne są w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy

Prawa i obowiązki osoby prowadzącej działalność bez rejestracji 

Działalność nierejestrowana pozwala osiągać dodatkowy zysk bez konieczności rejestracji i utrzymywania stałych kosztów firmy takich jak składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne czy ubezpieczenia zdrowotnego. Nie musisz również płacić podatku VAT oraz zaliczek na podatek. Nie ponosisz także kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Działalność maksymalnie skraca formalności – nie musisz zgłaszać się do rejestru CEIDG, urzędu skarbowego czy GUS. 

Do Twoich obowiązków należy prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, a także wystawianie faktur albo rachunków na potrzeby klientów. Prowadząc działalność nierejestrowaną musisz również rozliczyć się w ramach PIT-36 według skali podatkowej. Pamiętaj również o przestrzeganiu praw konsumentów, np. prawa do reklamacji czy zwrotu. 

Działalność nierejestrowana – na co uważać? 

Prowadząc działalność musisz uważać, żeby nie przekroczyć miesięcznego dochodu w ciągu całego roku. Maksymalna kwota, jaką możesz zarobić to 50 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W kalkulacji nie uwzględniasz wartości zwróconych towarów, a także udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przekroczysz limit, musisz zgłosić działalność gospodarczą do CEIDG w ciągu 7 dni.

Przygotuj się również na konieczność wystawienia rachunku albo faktury, jeżeli poprosi Cię o to klient. Zadbaj, żeby rachunek zawierał wszystkie niezbędne informacje tj. m.in. datę wystawienia, numer kolejny, kwotę oraz dane sprzedawcy i nabywcy. 

Faktura powinna zawierać natomiast: 

  • datę, 
  • numer kolejny,
  • dane identyfikujące sprzedającego i kupującego, 
  • informacje o towarze lub usłudze wraz z ilością,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę do zapłaty, 
  • termin zapłaty. 

Zadbaj również o systematyczne i rzetelne prowadzenie ewidencji sprzedaży. Możesz to robić w formie papierowej, np. w zeszycie albo elektronicznej w arkuszu Excel. Wpisuj informacje o sprzedaży od razu po jej dokonaniu. Uproszczona ewidencja sprzedaży zawiera najczęściej wartość i datę sprzedaży. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

House flipping, czyli jak zarobić na sprzedaży mieszkań

Następny Wpis

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe 2022. Limity i zasady obowiązujące na rynku

Powiązane wpisy

Portowanie – pracochłonne odtwarzanie czy szansa na dochodowy biznes w branży gier?

Przenoszenie gier komputerowych na inne platformy sprzętowe to dynamicznie rozwijająca się gałąź branży gier. Spółki zajmujące się portowaniem wypracowują własne modele biznesowe gwarantujące coraz lepszą pozycję na rynku. Część zajmuje się wyłącznie pracą na rzecz partnerów. Niektóre, jak 100 Games wykorzystują wiedzę i doświadczenie do tworzenia własnych produkcji.
Avatar photo
Więcej