fbpx

Działalność nierejestrowana 2022 – kiedy i jak prowadzić?

Avatar photo
Robisz naczynia z ceramiki? Działasz jako grafik-freelancer? A może rozwijasz konto w mediach społecznościowych? Nie zawsze musisz zakładać działalność gospodarczą, żeby sprzedawać produkty albo świadczyć usługi. Polskie prawo umożliwia prowadzenie działalności bez konieczności rejestracji. Kogo dotyczy i jakie korzyści zapewnia? O czym pamiętać, żeby nie złamać przepisów?

Rejestracja firmy wiąże się m.in. z koniecznością odprowadzania składek ZUS czy płacenia VAT. Działalność nierejestrowana to rozwiązanie dla osób, które wykazują się przedsiębiorczą inicjatywą i zwiększają własnych budżet dzięki dodatkowym aktywnościom na rynku. Możesz sprzedawać produkty albo świadczyć usługi bez rejestrowania się w CEIDG. 

Czym jest działalność nierejestrowana i kiedy obowiązuje?  

Działalność rejestrowaną może prowadzić osoba fizyczna we własnym imieniu, regularnie i w sposób zorganizowany. Wyróżnia się niskimi przychodami, a prowadzenie nie wymaga wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Przepisy o działalności nierejestrowanej obowiązują jeżeli przychodzi z działalności nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w żadnym z miesięcy w ciągu roku. W 2022 roku osoba fizyczna nie może zarobić więcej niż 1505 zł. Warunkiem prowadzenia działalności bez rejestracji jest również niewykonywanie działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat. 

Działalność nierejestrowana nie obowiązuje jeżeli:

  • przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców określają działalność jako gospodarczą, np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
  • konieczne jest wydanie koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, np. sprzedaż alkoholu albo prowadzenie biura detektywistycznego. 

Działalność rejestrowaną mogą wykonywać osoby niepełnoletnie, bezrobotni, urzędnicy czy rolnicy. W każdym z przypadków obowiązują jednak zasady, które należy wziąć pod uwagę decydując się na działalność. Szczegóły prowadzenia działalności nierejestrowanej dostępne są w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy

Prawa i obowiązki osoby prowadzącej działalność bez rejestracji 

Działalność nierejestrowana pozwala osiągać dodatkowy zysk bez konieczności rejestracji i utrzymywania stałych kosztów firmy takich jak składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne czy ubezpieczenia zdrowotnego. Nie musisz również płacić podatku VAT oraz zaliczek na podatek. Nie ponosisz także kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Działalność maksymalnie skraca formalności – nie musisz zgłaszać się do rejestru CEIDG, urzędu skarbowego czy GUS. 

Do Twoich obowiązków należy prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, a także wystawianie faktur albo rachunków na potrzeby klientów. Prowadząc działalność nierejestrowaną musisz również rozliczyć się w ramach PIT-36 według skali podatkowej. Pamiętaj również o przestrzeganiu praw konsumentów, np. prawa do reklamacji czy zwrotu. 

Działalność nierejestrowana – na co uważać? 

Prowadząc działalność musisz uważać, żeby nie przekroczyć miesięcznego dochodu w ciągu całego roku. Maksymalna kwota, jaką możesz zarobić to 50 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W kalkulacji nie uwzględniasz wartości zwróconych towarów, a także udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przekroczysz limit, musisz zgłosić działalność gospodarczą do CEIDG w ciągu 7 dni.

Przygotuj się również na konieczność wystawienia rachunku albo faktury, jeżeli poprosi Cię o to klient. Zadbaj, żeby rachunek zawierał wszystkie niezbędne informacje tj. m.in. datę wystawienia, numer kolejny, kwotę oraz dane sprzedawcy i nabywcy. 

Faktura powinna zawierać natomiast: 

  • datę, 
  • numer kolejny,
  • dane identyfikujące sprzedającego i kupującego, 
  • informacje o towarze lub usłudze wraz z ilością,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę do zapłaty, 
  • termin zapłaty. 

Zadbaj również o systematyczne i rzetelne prowadzenie ewidencji sprzedaży. Możesz to robić w formie papierowej, np. w zeszycie albo elektronicznej w arkuszu Excel. Wpisuj informacje o sprzedaży od razu po jej dokonaniu. Uproszczona ewidencja sprzedaży zawiera najczęściej wartość i datę sprzedaży. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

House flipping, czyli jak zarobić na sprzedaży mieszkań

Następny Wpis

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe 2022. Limity i zasady obowiązujące na rynku

Powiązane wpisy

Działka pod farmę fotowoltaiczną. Jakie wymogi musi spełniać działka pod budowę farmy?

Farma fotowoltaiczna to wciąż opłacalna inwestycja. Kryzys energetyczny w Europie, rosnąca inflacja czy kolejne doniesienia o pogarszającym się stanie środowiska sprawiają, że odnawialne źródła energii wiążą się ze stabilną formą lokaty kapitału. Coraz więcej inwestorów decyduje się nie tylko obniżyć rachunki za prąd w domu czy firmie, ale również zaczyna zarabiać na sprzedaży energii. Inwestycja w farmy fotowoltaiczne wyróżnia się dużym potencjałem wzrostu i wysoką stopą zwrotu. Jednym z pierwszych kroków jest wybór działki pod inwestycję. Na co warto zwrócić uwagę?
Avatar photo
Więcej

Inwestycja w złoto – pewna ochrona przed inflacją czy mit bezpiecznej przystani

Rosnąca inflacja i niepewna sytuacja gospodarcza na świecie sprawiają, że inwestorzy szukają bezpiecznych miejsc do lokaty kapitału. Wśród najczęściej wymienianych sposobów na zabezpieczenie, ale również pomnażanie środków wymienia się inwestycję w złoto. Czy zawsze stanowi pewne zabezpieczenie? A może inwestorzy powielają mit bezpiecznej przystani?
Avatar photo
Więcej