fbpx

Czym zajmuje się rynek NewConnect?

Avatar photo
Nie tylko duże organizacje z kapitalizacją rynkową na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych mają szansę na debiut giełdowy. NewConnect otwiera się na małe i średnie podmioty o dużej dynamice, które dopiero budują pozycję w branży. Alternatywny system obrotu zapewnia możliwość szybszego rozwoju poprzez dostęp do kapitału od inwestorów. Obecnie na NewConnect notowanych jest 378 spółek, w tym aż 374 z Polski. Łączna kapitalizacja wynosi 14 463,18 mln zł.
NewConnect – czym jest?

NewConnect to rynek działający w formie alternatywnego systemu obrotu, a operatorem i organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Skupia małe i średnie spółki akcyjne. Podmioty zyskują dostęp do finansowania poprzez emisję publiczną albo prywatną. Pozyskiwane środki wynoszą zazwyczaj od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. 

Czym różni się NewConnect od giełdy papierów wartościowych? Emitenci ponoszą niższe koszty wejścia, a warunki oraz obowiązki informacyjne są prostsze. 

Alternatywne systemy obrotu istnieją również w innych państwach Europy, np. Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Od 2019 roku NewConnect należy do grupy rynków SME Growth Market. Spółki emitujące mogą skorzystać z łagodniejszych przepisów dotyczących obowiązku informacyjnego. Decydują się na wejście na NewConnect spółka może również liczyć na niskie koszty debiutu i notowań, a także zwiększenie rozpoznawalności oraz promocję marki. 

Jakie spółki mogą wejść na rynek alternatywnego systemu obrotu? 

NewConnect to rynek dedykowany małym i średnim spółkom szukającym kapitału i wyróżniającym się dużą dynamiką wzrostu.  Podmioty mają jasną wizję rozwoju. Rynek tworzą głównie spółki z branży takich jak nowe technologie, biotechnologie, media elektroniczne czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii. 

Rynek przeznaczony jest dla spółek bez względu na długość funkcjonowania na rynku, fazę rozwoju czy typ działalności.  Podstawa to perspektywy wzrostu oraz atrakcyjność w oczach inwestorów. 

Dołączenie do NewConnect może stanowić alternatywę dla innych form finansowania, np. kredytów i pożyczek. 

Jak wejść na NewConnect?

Spółki notowane na NewConnect  znajdują się poza rynkiem regulowanym. Warunki dołączenie reguluje Uchwała Nr 439/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 21 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu przez Członków Rynku. 

Spółka zainteresowana dołączeniem musi przekazać na GPW oświadczenia o przystąpieniu, maksymalnie dwa dni robocze przed datą rozpoczęcia działania. Niezbędne jest również dokonanie wpłaty na fundusz zabezpieczający rozliczenie transakcji. 

Nowy podmiot musi również współpracować z Autoryzowanym Doradcą, czyli firmą inwestycyjną albo innym podmiotem mającym związek z obrotem gospodarczym. Doradca zajmuje się wsparciem emitenta w przygotowaniu oraz zatwierdzeniu dokumentu wprowadzającego. Udziela pomocy spółce przez minimum 3 lata od debiutu. Doradza w kwestiach związanych z obowiązkiem informacyjnym oraz funkcjonowaniem spółki na rynku.  Autoryzowanym Doradcą mogą być spółki zatwierdzone przez GPW oraz wpisane na oficjalną listę.  

Przyszły emitent musi również nawiązać współpracę z Animatorem Rynku, czyli firmą inwestycyjną, która zajmie się zachowaniem płynności obrotu akcjami emitenta. Animator dba o wskazane kwestie przez cały okres notowania instrumentów spółki na rynku. 

Animatorem Rynku oraz Autoryzowanym Doradcą może być ten sam podmiot. 

Wprowadzanie akcji albo udziałów na NewConnect 

Jak odbywa się wprowadzanie akcji albo udziałów na NewConnect? Spółka musi złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z dokument informacyjnym zawierającym najważniejsze informacje o ofercie. 

Poza tym emitent musi: 

  • posiadać formę prawną spółki akcyjnej, 
  • złożyć wraz z dokumentem informacyjnym sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy (zbadane przez biegłego rewidenta), 
  • nie uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, 
  • posiadać akcje o wartości nominalnej co najmniej 0,10 zł,
  • posiadać minimalną wartość kapitału własnego na poziomie co najmniej 500 tys. zł, 
  • minimum 15 proc. akcji musi być w rękach nie mniej niż 10 inwestorów mających każdy nie więcej niż 5 proc. w głosach spółki. 

O decyzję o wprowadzeniu akcji podejmuje Giełda Papierów Wartościowych w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia przez dokumentacji. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Na czym polegają obligacje indeksowane inflacją?

Następny Wpis

Tylko 16 proc. Polaków aktywnie inwestuje oszczędności

Powiązane wpisy

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce jeszcze w 2023 roku. Pierwszy etap zakończony 

Tauron poinformował o zakończeniu pierwszego etapu realizacji największej farmy fotowoltaicznej w Polsce, która powstaje w Mysłowicach. Projekt stanowi kolejny ważny krok w kierunku zrównoważonej produkcji energii w Polsce. Łączna moc na zakończenie pierwszego etapu wynosi 37 MW. Wszystkie prace mają zostać zakończone do końca br. 
Avatar photo
Więcej
reinwestycja

Reinwestycja. Co warto wiedzieć?

Zdywersyfikowany i przemyślany portfel inwestycyjny generuje długoterminowe zyski, ale wymaga również doświadczenie oraz wiedzy. Inwestycje to ciągła sztuka wyboru oraz nie poddawania się impulsom czy emocjom. Nie każde rozwiązanie okazuje się trafione. Reinwestycja pozwala na ponowne zainwestowanie środków bez ponoszenia opłat manipulacyjnych. Inwestor musi jednak wziąć pod uwagę kilka ważnych warunków.
Avatar photo
Więcej