fbpx

Czym jest i jak opatentować wynalazek?

Avatar photo
Rosnąca konkurencyjność sprawia, że coraz trudniej stworzyć wynalazek spełniający wymagania prawne. Chociaż procedura administracyjna trwa nawet kilka lat warto zadbać o ochronę własnych interesów. Czym jest wynalazek i jakie korzyści zapewnia patent?
Jakie cechy musi posiadać wynalazek? 

W polskim prawie nie ma jednoznacznej definicji wynalazku. Ustawa Prawo własności przemysłowej zwraca jednak uwagę na cechy, które musi spełniać rozwiązanie, żeby zostało objęte ochroną patentową. Wynalazek określany jest jako rozwiązanie o charakterze technicznym albo organizacyjnym posiadające cechy użytkowe oraz powstałe w trakcie procesu twórczego. 

Według założeń polskiego prawa wynalazek ma następujące cechy:

 • nowość – pod warunkiem że nie jest częścią stanu techniki, 
 • poziom wynalazczy – pod warunkiem że nie wynika ze stanu techniki,
 • przemysłowe wykorzystywanie – wynalazek ma pomóc w uzyskaniu innego produktu albo być wykorzystywany w inny sposób w przemyśle, albo rolnictwie.

Wyróżnia się także wynalazek biotechnologiczny, czyli wytwór z materiału biologicznego albo zawierający fragmenty materiału. Może być również sposobem wytwarzania, przetwarzania lub wykorzystywania materiałów. 

Wynalazek biotechnologiczny to: 

 • materiał biologiczny wyizolowany ze środowiska albo wytworzony przy określonych warunkach, 
 • element wyizolowany z ciała ludzkiego albo wytworzony przy określonych warunkach, 
 • twory związane z roślinami i zwierzętami pod warunkiem, że możliwości techniczne nie dotyczą wyłącznie szczególnej odmiany czy gatunku. 

Natomiast wynalazkiem nie są: 

 • odkrycia i teorie naukowe, 
 • wytwory o charakterze estetycznym, 
 • wytwory, których nie da się wykorzystać zgodnie z panującymi zasadami nauki, 
 • plany, zasady, metody związane z działalnością gospodarczą i umysłową, 
 • programy do maszyn cyfrowych, 
 • gry,
 • przedstawienie informacji, 
 • wytwory, które nie przyniosą oczekiwanych rezultatów zgodnie z panującymi zasadami nauki.  
Co daje patent na wynalazek?

Patent pozwala na wyłączne korzystanie i zarabianie z wynalazku przez określony czas i na danym terenie. Zabezpiecza interesy twórcy na konkurencyjnym rynku – inne organizacje nie mogą tworzyć rozwiązania bez odpowiedniej zgody. Wynalazca może jednak czerpać korzyści nie tylko z produkcji i sprzedaży rozwiązania, ale również udzielania licencji organizacjom zewnętrznym. Umowa licencyjna pozwala na regularne zyski. 

Patent to również źródło przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozycji rynkowej. Firma posiadająca patent na rozwiązanie może wykorzystać informację w komunikatach kierowanych do nabywców zwiększając tym samym wiarygodność i pozytywny wizerunek w ich oczach. 

Przedsiębiorca czerpiący zyski z opatentowanego rozwiązania może liczyć na ulgę podatkową. Preferencyjnej stawka opodatkowania wynosi 5 proc. zamiast 19 proc. 

Ulga dotyczy dochodów: 

 • osiągniętych ze sprzedaży patentu, 
 • z należności z umowy licencyjnej, 
 • z praw do patentu mających udział w cenie sprzedaży produktu czy usługi, 
 • z odszkodowania za naruszenie praw patentowych. 
Jak opatentować wynalazek? 

Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym można wykonać na trzy sposoby – online, podczas wizyty w urzędzie czy listownie. 

Pierwszy krok to zgłoszenie wynalazku. Urząd nie wymaga osobistego zgłoszenia. Formalnościami może zająć się pełnomocnik – rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych, ale także współtwórca albo członkowie rodziny, np. małżonek, rodzeństwo czy rodzice. 

W zgłoszeniu powinny znaleźć się takie dokumenty jak: 

 • podanie wraz z minimum oznaczeniem zgłaszającego, przedmiotem zgłoszenia oraz wnioskiem, 
 • opis wynalazku podkreślający istotę rozwiązania,  
 • skrót opisu zawierający najważniejsze dane – przedmiot, cechy charakterystyczne (1/3 strony A4), 
 • zastrzeżenie (zastrzeżenia) patentowe, na które składa się zespół cech technicznych wymaganych do określenia przedmiotu, 
 • rysunki, jeżeli są konieczne. 

Zgłoszenie jest płatne, ale w niektórych przypadkach urząd może zwolnić częściowo z należności. Całkowity koszt to kilkaset złotych. 

Urząd Patentowy weryfikuje kompletność dokumentów oraz wniesionych opłat, a następnie przygotowuje sprawozdanie ze stanu techniki. Dokument zawiera informacje m.in. o klasach patentowych, w których prowadzono badania, krajach, w których prowadzono poszukiwania, a także dokumentach, z których korzystano w trakcie prowadzenia badania. Sprawozdanie pozwoli ocenić szansę na zdobycie patentu. Urząd ma 9 miesięcy na przygotowanie dokumentu. 

Następnie zgłoszenie zostaje wpisane do Biuletynu Urzędu Patentowego. Dokument jest publiczny i każdy może zapoznać się z informacjami oraz zgłosić uwagi. Urząd weryfikuje zgłoszenie pod względem warunków patentowych oraz ewentualnych poprawek. Termin realizacji zależy od złożoności sprawy. W efekcie zrealizowanych prac otrzymasz decyzję o udzieleniu patentu, odmowie lub umorzeniu. Po wniesieniu opłaty za pierwszy okres ochronny urząd wpisze patent do rejestru wynalazków, a następnie wydaje patent i ogłasza udzielenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego. 

Pełny opis procedury wraz z wykazem dokumentacji dostępny jest w rządowym serwisie informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Total
6
Shares
Poprzedni wpis

Cechy dobrego sprzedawcy. Na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji?

Następny Wpis

W co inwestować w 2022 roku małe kwoty?

Powiązane wpisy

Kiedy zdecydować się na doradztwo marketingowe?

Doradztwo marketingowe sprawdza się na różnych etapach działalności - od początkowej fazy i wsparcia w nadaniu kierunku działań, przez pomoc w uporządkowaniu pracy działu marketingu aż po maksymalne wykorzystanie potencjału organizacji. Świeże spojrzenie oraz ocena wykonana przez doświadczonych specjalistów potrafi znacząco wpłynąć na skuteczność podejmowanych działań.
Avatar photo
Więcej

Wraca prestiżowy konkurs dla startupów. Aulery 2022. Kto wygrał poprzednie edycje i odniósł sukces?

Po dwóch latach przerwy wraca konkurs Aulery uznawany za najbardziej prestiżowy w środowisku polskich startupów. Wyróżnienia zdobywają organizacje o dużym potencjale międzynarodowego rozwoju wyłonione przez jury składające się z inwestorów, doświadczonych praktyków biznesowych oraz przedstawicieli mediów technologicznych. Zapisy kończą się 31 października br. Galę finałową zaplanowano na 14 grudnia w warszawskim Kampusie Google.
Avatar photo
Więcej