fbpx

Czym jest i jak opatentować wynalazek?

Avatar photo
Rosnąca konkurencyjność sprawia, że coraz trudniej stworzyć wynalazek spełniający wymagania prawne. Chociaż procedura administracyjna trwa nawet kilka lat warto zadbać o ochronę własnych interesów. Czym jest wynalazek i jakie korzyści zapewnia patent?
Jakie cechy musi posiadać wynalazek? 

W polskim prawie nie ma jednoznacznej definicji wynalazku. Ustawa Prawo własności przemysłowej zwraca jednak uwagę na cechy, które musi spełniać rozwiązanie, żeby zostało objęte ochroną patentową. Wynalazek określany jest jako rozwiązanie o charakterze technicznym albo organizacyjnym posiadające cechy użytkowe oraz powstałe w trakcie procesu twórczego. 

Według założeń polskiego prawa wynalazek ma następujące cechy:

 • nowość – pod warunkiem że nie jest częścią stanu techniki, 
 • poziom wynalazczy – pod warunkiem że nie wynika ze stanu techniki,
 • przemysłowe wykorzystywanie – wynalazek ma pomóc w uzyskaniu innego produktu albo być wykorzystywany w inny sposób w przemyśle, albo rolnictwie.

Wyróżnia się także wynalazek biotechnologiczny, czyli wytwór z materiału biologicznego albo zawierający fragmenty materiału. Może być również sposobem wytwarzania, przetwarzania lub wykorzystywania materiałów. 

Wynalazek biotechnologiczny to: 

 • materiał biologiczny wyizolowany ze środowiska albo wytworzony przy określonych warunkach, 
 • element wyizolowany z ciała ludzkiego albo wytworzony przy określonych warunkach, 
 • twory związane z roślinami i zwierzętami pod warunkiem, że możliwości techniczne nie dotyczą wyłącznie szczególnej odmiany czy gatunku. 

Natomiast wynalazkiem nie są: 

 • odkrycia i teorie naukowe, 
 • wytwory o charakterze estetycznym, 
 • wytwory, których nie da się wykorzystać zgodnie z panującymi zasadami nauki, 
 • plany, zasady, metody związane z działalnością gospodarczą i umysłową, 
 • programy do maszyn cyfrowych, 
 • gry,
 • przedstawienie informacji, 
 • wytwory, które nie przyniosą oczekiwanych rezultatów zgodnie z panującymi zasadami nauki.  
Co daje patent na wynalazek?

Patent pozwala na wyłączne korzystanie i zarabianie z wynalazku przez określony czas i na danym terenie. Zabezpiecza interesy twórcy na konkurencyjnym rynku – inne organizacje nie mogą tworzyć rozwiązania bez odpowiedniej zgody. Wynalazca może jednak czerpać korzyści nie tylko z produkcji i sprzedaży rozwiązania, ale również udzielania licencji organizacjom zewnętrznym. Umowa licencyjna pozwala na regularne zyski. 

Patent to również źródło przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozycji rynkowej. Firma posiadająca patent na rozwiązanie może wykorzystać informację w komunikatach kierowanych do nabywców zwiększając tym samym wiarygodność i pozytywny wizerunek w ich oczach. 

Przedsiębiorca czerpiący zyski z opatentowanego rozwiązania może liczyć na ulgę podatkową. Preferencyjnej stawka opodatkowania wynosi 5 proc. zamiast 19 proc. 

Ulga dotyczy dochodów: 

 • osiągniętych ze sprzedaży patentu, 
 • z należności z umowy licencyjnej, 
 • z praw do patentu mających udział w cenie sprzedaży produktu czy usługi, 
 • z odszkodowania za naruszenie praw patentowych. 
Jak opatentować wynalazek? 

Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym można wykonać na trzy sposoby – online, podczas wizyty w urzędzie czy listownie. 

Pierwszy krok to zgłoszenie wynalazku. Urząd nie wymaga osobistego zgłoszenia. Formalnościami może zająć się pełnomocnik – rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych, ale także współtwórca albo członkowie rodziny, np. małżonek, rodzeństwo czy rodzice. 

W zgłoszeniu powinny znaleźć się takie dokumenty jak: 

 • podanie wraz z minimum oznaczeniem zgłaszającego, przedmiotem zgłoszenia oraz wnioskiem, 
 • opis wynalazku podkreślający istotę rozwiązania,  
 • skrót opisu zawierający najważniejsze dane – przedmiot, cechy charakterystyczne (1/3 strony A4), 
 • zastrzeżenie (zastrzeżenia) patentowe, na które składa się zespół cech technicznych wymaganych do określenia przedmiotu, 
 • rysunki, jeżeli są konieczne. 

Zgłoszenie jest płatne, ale w niektórych przypadkach urząd może zwolnić częściowo z należności. Całkowity koszt to kilkaset złotych. 

Urząd Patentowy weryfikuje kompletność dokumentów oraz wniesionych opłat, a następnie przygotowuje sprawozdanie ze stanu techniki. Dokument zawiera informacje m.in. o klasach patentowych, w których prowadzono badania, krajach, w których prowadzono poszukiwania, a także dokumentach, z których korzystano w trakcie prowadzenia badania. Sprawozdanie pozwoli ocenić szansę na zdobycie patentu. Urząd ma 9 miesięcy na przygotowanie dokumentu. 

Następnie zgłoszenie zostaje wpisane do Biuletynu Urzędu Patentowego. Dokument jest publiczny i każdy może zapoznać się z informacjami oraz zgłosić uwagi. Urząd weryfikuje zgłoszenie pod względem warunków patentowych oraz ewentualnych poprawek. Termin realizacji zależy od złożoności sprawy. W efekcie zrealizowanych prac otrzymasz decyzję o udzieleniu patentu, odmowie lub umorzeniu. Po wniesieniu opłaty za pierwszy okres ochronny urząd wpisze patent do rejestru wynalazków, a następnie wydaje patent i ogłasza udzielenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego. 

Pełny opis procedury wraz z wykazem dokumentacji dostępny jest w rządowym serwisie informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Total
6
Shares
Poprzedni wpis

Cechy dobrego sprzedawcy. Na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji?

Następny Wpis

W co inwestować w 2022 roku małe kwoty?

Powiązane wpisy

Jak fundusz venture capital wybiera spółkę? 5 kluczowych elementów w procesie decyzyjnym

Każdy fundusz posiada własną strategię inwestycyjną. Na decyzję wpływają takie czynniki jak etap rozwoju projektu czy branża. Można jednak wyróżnić uniwersalne i kluczowe elementy, które są brane pod uwagę przez fundusze na całym świecie. Inwestorzy uważnie analizuje przedstawiony pomysł oceniając potencjalne szanse na sukces rynkowy.
Avatar photo
Więcej

Ceny prądu w 2023 r. dla właścicieli fotowoltaiki

Ustawa zamrażająca ceny prądu w 2023 r. ma chronić odbiorców przed rosnącymi stawkami. Tarcza Solidarnościowa gwarantuje, że od 1 stycznia nowego roku ceny prądu utrzymają się na poziomie z ubiegłych miesięcy. Do 17 grudnia Urząd Regulacji Energetyki ma zaakceptować nowe taryfy. Mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej dotyczy również prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu oraz net-meteringu.
Avatar photo
Więcej

Polacy nie chcą euro. Plusy i minusy przyjęcia wspólnej waluty

64,2 proc. Polaków nie chce wprowadzenia euro w kraju - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET. Jedynie 24,5 proc. wskazało, że Polska powinna przyjąć europejską walutę. Tymczasem kolejne państwo członkowskie UE zdecydowało się na przyjęcie euro. Od 1 stycznia banknoty i monety weszły do obiegu w Chorwacji, a Hrvatska narodna banka przystąpiła do Eurosystemu. Obecnie wspólna waluta obowiązuje już w 20 z 27 państw. Jakie są plusy i minusy euro w Polsce? Kto jest przeciwny dołączeniu do strefy?
Avatar photo
Więcej