fbpx

Coraz więcej inwestycji na zagranicznych rynkach

Avatar photo
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych opublikowało wyniki już 20 edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Od lipca do października 2022 r. zapytano łącznie 4137 inwestorów co pozwoliło stworzyć profil polskiego inwestora indywidualnego. Z przedstawionych danych wynika, że polscy inwestorzy to głównie mężczyźni z wyższym wykształceniem. Wyniki badania pozwoliły również uzyskać odpowiedzi na pytania związane z motywacjami, sposobami podejmowania decyzji czy głównymi formami lokaty kapitału.
adobestock
Kim jest polski inwestor?

Z wyników badania wynika, że ponad 90 proc. inwestorów w Polsce to mężczyźni. Głównie są to osoby z wykształceniem wyższym (55,7 proc.) w tym licencjat albo wyższym ekonomicznym (23,2 proc.). Inwestorzy z wykształceniem na poziomie podstawowym oraz zawodowym stanowią niewielki procent. Z danych wynika także, że polskie środowisko inwestorów tworzą mężczyźni w wieku 26-35 lat (31,5 proc.) oraz 36-45 lat (30,9 proc.). Najmniejsza grupa to osoby w wieku od 18 do 25 lat. Średnio polski inwestor ma więc około 42 lat. 

Zdecydowana większość, bo aż 62,6 proc. jest zatrudniona na umowę o pracę albo zlecenie. Na drugim miejscu znalazła się własna działalność gospodarcza, którą prowadzi 23,7 proc. inwestorów. Zawodowi inwestorzy stanowią około 2 proc. 

Większość polskich inwestorów angażuje się na rynku stosunkowo od niedawna. 47,7 proc. inwestuje od około 5 lat. Na drugim miejscu znajdują się jednak doświadczeni inwestorzy (21,2 proc.) świadomie lokujący środki w aktywa od ponad 15 lat. 

Jak polscy inwestorzy podejmują decyzje?

W przypadku inwestycji mniejszej niż 1 milion zł inwestorzy zwracają największą uwagę na analizę fundamentalną instrumentu finansowego (45,3 proc.) oraz połączenie analizy fundamentalnej, oraz technicznej (33,5 proc.) Aż 9 proc. uważa, że nie potrafi analizować instrumentów finansowych. 

Główną motywacją inwestorów jest oszczędzanie na emeryturę (41,6 proc.), dywersyfikacja przychodu (34,5 proc.) oraz ochrona przed inflacją (17,7 proc.). 

Portfel polskiego inwestora indywidualnego 

Ponad 30 proc. inwestorów ma portfel o wartości od 100 do 500 tys. zł. Nieco mniej, bo 21,8 proc. posiada inwestycje na poziomie 10-50 tys. zł, a 19,4 proc. – 50-100 tys. zł. Inwestorzy dopłacają do portfela zazwyczaj kilka razy w roku (41,2 proc.) albo co miesiąc (38,2 proc.) 

Inwestorzy angażują się przede wszystkim na giełdzie papierów wartościowych (79,8 proc.), na drugim miejscu znalazły się fundusze typu ETF (40,8 proc.), a nieco dalej obligacje (40 proc.).

Z wyników badania wynika również, że polscy inwestorzy coraz chętniej otwierają się na podejmowanie aktywności na zagranicznych rynkach. Od kilku lat widać trend wskazujący na większą ilość posiadanych akcji  spółek zagranicznych oraz w funduszach ETF notowanych poza GPW. Równocześnie można zauważyć spadek zainteresowania inwestycjami na polskiej giełdzie. Eksperci zwracają uwagę, że obecna sytuacja na świecie i w branży sprawiła, że indywidualni inwestorzy chętniej sięgali po obligacje oraz metale szlachetne. Wielu inwestorów częściowo rezygnowało z depozytów bankowych. Ponad 70 proc. ankietowanych wskazało, że byłoby zainteresowanych inwestycjami w akcje globalnych spółek notowanych na GPW. 

Warto również zauważyć rekordowy wynik w kwestii długości trzymania akcji z rynku głównego giełdy papierów wartościowych. Drugi raz z rzędu okazało się, że większość inwestorów trzyma akcje więcej niż rok (67,1 proc.)

Polacy inwestorzy nie jeżdżą na walne zgromadzenia 

95,3 proc. inwestorów nie uczestniczy w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Główną przyczyną jest brak czasu (50,3 proc.), brak wpływu na przebieg (39,8 proc.) oraz brak zainteresowania (27,5 proc.). Zdecydowana większość inwestorów uważa, że spółki powinny umożliwić zdalne uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Inflacja w strefie euro spada, ale wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie

Następny Wpis

Praca zdalna. Zmiany w Kodeksie pracy od 2023 r.

Powiązane wpisy

W co inwestować w 2022 roku? Branże, które warto znać

Rosnąca inflacja sprawia, że coraz więcej inwestorów szuka nowych kierunków lokowania i pomnażania kapitału. Decydując się na inwestycje na giełdzie mają do dyspozycji różne instrumenty. Akcje polskich i zagranicznych spółek to jedna z najpopularniejszych form, pozwalająca osiągać wysokie stopy zwrotu. Na jakie branże warto zwrócić uwagę w 2022 roku inwestując na giełdzie?
Avatar photo
Więcej

W 2022 roku stabilna sytuacja na rynku nieruchomości oprócz segmentu mieszkaniowego

Z raportu EY "Przewodnik po polskim rynku nieruchomości 2023" wynika, że w 2022 roku na polskim rynku nieruchomości inwestorzy zawarli 122 transakcje, a ich łączna wartość wyniosła 5,8 mld euro. Niekorzystne czynniki zewnętrzne takie jak wysoka inflacja czy wojna w Ukrainie nie wpłynęły negatywnie na sytuację na rynku nieruchomości. Jedynie segment mieszkaniowy zanotował gorszy wynik, głównie w związku ze zmianami w dostępie do kredytowania.
Avatar photo
Więcej