fbpx

Co to jest venture capital? Działalność funduszy VC

Avatar photo
Dostęp do wiedzy doświadczonych specjalistów, wsparcie w stworzeniu modelu biznesowego czy większa wiarygodność rynkowa spółki — to wszystko gwarantuje współpraca z funduszem. Venture capital to bowiem więcej niż finansowanie innowacyjnych projektów na wczesnym etapie rozwoju. Dowiedz się, czym jest venture capital i poznaj korzyści ze współpracy z funduszem.

Venture capital — co to? 

Venture capital to forma finansowania przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju. Polega na wsparciu kapitałowym spółek przez zewnętrznych inwestorów, którzy w zamian za dostarczenie środków, obejmują akcje lub udziały firmy. W ramach finansowania inwestor lub fundusz zostaje współwłaścicielem przez ściśle określony czas — najczęściej od jednego roku do nawet 5 lat. Fundusze VC zapewniają inwestorom możliwość wyjścia z inwestycji i wycofania kapitału poprzez sprzedaż udziałów lub akcji. 

Venture capital to element niepublicznego rynku kapitałowego. Dotyczy jedynie spółek nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych. Finansowanie obejmuje innowacyjne spółki we wczesnej fazie rozwoju. Venture capital dotyczy więc zarówno organizacji będących na etapie przekształcania pomysłu w ustrukturyzowany model biznesowy, jak i spółek w początkowej fazie ekspansji — przed lub po weryfikacji rynkowej projektu. Wsparcie finansowe pozwala na dalszy rozwój w kraju oraz na międzynarodowych rynkach. 

Wśród projektów korzystających ze wsparcia venture capital przeważają spółki z branży IT i nowych technologii. Coraz większe znaczenie zyskują jednak branże takie jak: 

  • Game Development, 
  • MedTech, 
  • Przemysł 4.0,
  • Odnawialne źródła energii,
  • Aplikacje webowe, 
  • Digitalizacja procesów biznesowych.  

Flash Ventures koncentruje się na inwestycjach w startupy o dużym potencjale wzrostu wartości, które uwzględniają w modelu biznesowym wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w terminie od 18 do 60 miesięcy. 

Inwestycje w spółki na wczesnym etapie rozwoju wiążą się z kapitałem wysokiego ryzyka. 

Inwestorzy decydują się na finansowanie i współtworzenie spółek, ponieważ spodziewają się wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanych środków. Venture capital łączy więc cele biznesowe spółki i inwestorów. Fundusze venture capital, takie jak Flash Ventures, zapewniają dostęp do sprawdzonych projektów o wysokim potencjale wzrostu. Skutecznie wspieramy founderów i inwestorów w osiąganiu celów biznesowych i inwestycyjnych.

Fundusz venture capital — korzyści ze współpracy dla inwestorów i startupów 

Venture capital zapewnia finansowanie rozwoju produktu lub dalszą ekspansję na międzynarodowe rynki. Spółki tworzące produkty o globalnym potencjale rozwoju w szybko rosnących segmentach rynku otrzymują kwotę wsparcia finansowego dopasowaną do potrzeb biznesu. W Flash Ventures wynosi ona od 0,5 do 20 mln PLN. 

Dostęp do wiedzy doświadczonych specjalistów to kolejna korzyść ze współpracy z funduszem venture capital z perspektywy spółki. Fundusze wspierają startupy w zakresie strategii i modeli biznesowych, optymalizacji procesów, a także w kwestiach prawnych i marketingowych. Zaangażowanie w strategiczne działania oraz bieżący nadzór pozwalają na szybki i efektywny rozwój spółki, oraz zmniejszają ryzyko niepowodzenia projektu. Mentoring biznesowy wykorzystuje elementy know-how w zakresie merytorycznym, prawnym oraz biznesowym. 

Inwestycja venture capital poprawia strukturę kapitałową firmy — zwiększa zdolność kredytową i ułatwia pozyskanie dalszych środków na rozwój biznesu. Zaangażowanie inwestorów sprawia, że spółka zyskuje większą wiarygodność rynkową i łatwiej pozyskuje nowych partnerów biznesowych. 

Objęcie akcji czy udziałów oznacza, że inwestor współdzieli ze spółką ryzyko związane z projektem. Nadrzędnym celem inwestorów i founderów jest wzrost wartości przedsiębiorstwa. Dzięki wiedzy i doświadczeniu inwestorów zwiększa się prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego spółki.

Flash Ventures to prywatny fundusz, w który nie umożliwiamy bezpośredniej inwestycji. Nasza strategia zakłada możliwość bezpośredniej inwestycji w spółki, w które sami zainwestowaliśmy. Zapewniamy dostęp do sprawdzonych projektów o wysokim potencjalne wzrostu. 10 spółek współpracujących z nami weszło na rynek NewConnect, a 2 na Giełdę Papierów Wartościowych. Skutecznie łączymy cele inwestorów i founderów.

Total
0
Shares
Poprzedni wpis

Jak pozyskać finansowanie firmy w ramach venture capital?

Następny Wpis

Nowinki z Ultimate Games!

Powiązane wpisy

Czy warto inwestować w sztukę?

Rynek sztuki notuje kolejne rekordy. W ubiegłym roku w Polsce inwestorzy oraz kolekcjonerzy przeznaczyli na dzieła sztuki ponad 600 mln zł. Inwestowanie w sztukę to długoterminowa forma lokowania kapitału. Często na zysk trzeba poczekać nawet pięć czy dziesięć lat. Dla wielu inwestorów angażowanie środków w materialny przedmiot zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala skutecznie zdywersyfikować portfel.
Avatar photo
Więcej

European Chips Act. Co to? 

Europa dąży do umocnienia swojej pozycji w sektorze produkcji półprzewodników i związanych z nimi technologii. Jest to istotny krok w kierunku realizacji celów transformacji cyfrowej i zielonej, a Europejski Akt Półprzewodnikowy (European Chips Act) ma wesprzeć wspomniane ambicje.
Avatar photo
Więcej

Ruch B Corp. Wzrost gospodarczy to nie wszystko 

Coraz więcej spółek w Polsce i na świecie decyduje się na sformalizowanie odpowiedzialności społecznej. Podejmowane działania pozwalają na osiągnięcie większej wiarygodności dotyczącej zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na pozytywny odbiór ze strony klientów czy partnerów. Certyfikat B Corp to potwierdzenie, że spółka umiejętnie łączy wzrost gospodarczy z troską o klimat i społeczności.
Avatar photo
Więcej