fbpx

Charakterystyka energetyczna. W kwietniu ważne zmiany dla właścicieli i zarządców budynków

Avatar photo
Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe. Zmiany są wynikiem wdrożenia przepisów wynikających z prawa europejskiego. Właściciele oraz zarządcy budynków będą zobowiązani przekazać świadectwo nabywcy czy najemcy nieruchomości. Nowelizacja przepisów ma służyć promocji budownictwa efektywnego energetycznie, a także zwiększać świadomość dotyczącą oszczędności energii.
Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość zapotrzebowania na energię w nieruchomości. W dokumencie uwzględnia się przede wszystkim energię na ogrzewanie, oświetlenie czy uzyskanie ciepłej wody oraz chłodzenie. Dodatkowo wskazuje się również źródła pochodzenia energii i emisję dwutlenku węgla generowaną przez budynek. 

Charakterystyka energetyczna pozwala oszacować koszty wynikające ze zużycia energii, a także stan techniczny oraz zakres działań niezbędny do podniesienia efektywności energetycznej nieruchomości. 

Od 28 kwietnia obowiązkowe świadectwo energetyczne 

Nowelizacja przepisów dotyczy Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Świadectwa energetycznego nie będą musiały posiadać istniejące budynki lub ich części (lokale) wykorzystywane na własny użytek. 

Zgodnie z przepisami dokument jest wymagany w przypadku transakcji sprzedaży, umowy najmu, sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zbywający ma obowiązek  przekazać świadectwo najemcy albo nowemu nabywcy. Obowiązek funkcjonuje już od 2015 roku. 

Świadectwo energetyczne należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków powierzchni użytkowej powyżej 250 mkw. zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów, a także dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., gdzie są świadczone usługi dla ludności. 

Od 28 kwietnia br. wchodzi w życie obowiązek dla inwestorów. Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba będzie załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Przepis nie obowiązuje w przypadku domów do 70 mkw. pozostających w użytkowaniu mieszkańców. 

Dokumenty sporządzone przed wejściem w życie nowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Zmiany w formie przekazywania świadectwa 

Od 28 kwietnia wchodzą w życie również zmiany dotyczące formy przekazywania świadectwa. Właściciele oraz zarządcy zyskają możliwość przekazania dokumentu w formie papierowej albo elektronicznej. Świadectwo zawiera numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpis osobisty osoby uprawnionej lub podpis elektroniczny. 

Właściciel decydujący się na reklamę oraz ogłoszenie nieruchomości z wystawionym świadectwem w celu sprzedaży albo wynajmu będzie musiał podać w treści informacje dotyczące energii końcowej, jednostkowej wielkość emisji CO2 czy wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową.

Dyrektywa EPBD – kolejne zmiany?

W marcu br. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w sektorze budowlanym UE do 2030 roku a także uzyskanie w tym obszarze neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dokument dotyczy sprawności energetycznej budynków uwzględniając zużycie energii na ogrzewanie i klimatyzację. Państwa UE mają wdrożyć przepisy pozwalające uzyskać jednolitość w zakresie standardów sprawności energetycznej. 

UE przedstawiło kalendarium kolejnych zmian. W pierwszej kolejności wszystkie nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych mają być zeroemisyjne do 2026 roku. Natomiast do 2028 roku zmiana ma dotyczyć budynków prywatnych. Kolejne plany dotyczą m.in. osiągnięcia klasy energetycznej E, a następnie klasy D.

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Dane walutą przyszłości, ale klienci niechętnie dzielą się informacjami

Następny Wpis

Prosta Giełda zadebiutowała, ale handel akcjami nie ruszył

Powiązane wpisy

W 2022 roku stabilna sytuacja na rynku nieruchomości oprócz segmentu mieszkaniowego

Z raportu EY "Przewodnik po polskim rynku nieruchomości 2023" wynika, że w 2022 roku na polskim rynku nieruchomości inwestorzy zawarli 122 transakcje, a ich łączna wartość wyniosła 5,8 mld euro. Niekorzystne czynniki zewnętrzne takie jak wysoka inflacja czy wojna w Ukrainie nie wpłynęły negatywnie na sytuację na rynku nieruchomości. Jedynie segment mieszkaniowy zanotował gorszy wynik, głównie w związku ze zmianami w dostępie do kredytowania.
Avatar photo
Więcej

Fundusze kupują mieszkania w Polsce

Wciąż trwająca pandemia koronawirusa spowodowała, że na rynki kapitałowe wkroczyła duża zmienność. Fundusze inwestycyjne próbują zatem znaleźć sposób na zabezpieczenie kapitału swoich klientów i wypracowanie na ich rzecz możliwie najwyższych zysków, najlepiej przy ograniczeniu ryzyka. Coraz częściej więc zwracają się ku rynkowi mieszkaniowemu. Ten w Polsce wciąż jest dość atrakcyjny na tle innych państw europejskich.
Avatar photo
Więcej