Płatności gotówkowe i bezgotówkowe 2022. Limity i zasady obowiązujące na rynku

Konsumenci i przedsiębiorcy mogą płacić za transakcję gotówką albo bezgotówkowo. Na sposób płatności wpływa kwota transakcji, a także ustalenia pomiędzy stronami. Przepisy określają zasady i limity obowiązujące zarówno w przypadku transakcji na rynku B2B , jak i B2C. Jakie regulacje obowiązują przedsiębiorców i konsumentów?

Od stycznia 2023 r. obowiązywać będą nowe limity dotyczące płatnością gotówką między firmami oraz w transakcjach sprzedawca – klient. Natomiast w 2022 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące firmy do umożliwienia klientom realizacji płatności bezgotówkowej jeżeli ewidencjonują sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej.

Limit płatności gotówkowych na rynku B2B – zmiany w 2023 r. 

Transakcje gotówkowe na rynku B2B podlegają ograniczeniom. Przedsiębiorstwo może dokonać jednorazowej płatności wynoszącej nie więcej niż 15 tys. zł brutto. Po przekroczeniu limitu firma ma obowiązek uregulować zobowiązanie poprzez transfer środków na rachunek płatniczy – rachunek bankowy, SKOK czy płatność kartą. 

1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowy limit płatności gotówkowych. Przedsiębiorcy mogli będą uregulować zobowiązanie maksymalnie do kwoty 8 tys. zł. brutto (art. 19 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców). Jeżeli przedsiębiorstwa dokonują rozliczenia w obcej walucie określa się wartość na podstawie kursu z dnia roboczego dzień przed realizacją transakcji. 

Limit obejmuje wartość transakcji, a liczba płatności wchodzących w skład transakcji nie ma znaczenia. Poprzez jednorazową wartość transakcji rozumiana jest łączna wartość zobowiązania określona w pieniądzu, będąca efektem dostawy towaru albo wykonania usługi. Wartość transakcji powinna również zostać określona w umowie pomiędzy stronami. 

Przekroczenie limitu płatności gotówkowej sprawia, że przedsiębiorstwo kupujące nie zaliczy płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Limit obowiązuje spółki handlowe i cywilne, przedsiębiorstwa jednoosobowe, fundacje, izby gospodarcze, przedsiębiorców zagranicznych, oddziały polskich firm działające za granicą oraz polskie firmy realizujące transakcje poza granicami państwa. 

Podmiotami wyłączonymi z przestrzegania limitu są m.in. zagraniczne firmy działające w Polsce pod warunkiem, że funkcjonowanie zaliczyć można do transgranicznego świadczenia usług. 

Płatności na rynku B2C – nowe ograniczenia od 2023 r. 

W transakcjach pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem to klient decyduje o formie uregulowania należności. Ograniczenia możliwe są pod warunkiem, że strony transakcji zawrą formę uregulowania transakcji w umowie, a od 2023 r. również w momencie, gdy wartość transakcji przekracza 20 tys. zł. 


Od 1 stycznia 2022 r. firmy ewidencjonujące sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej mają obowiązek umożliwić klientom realizację płatności bezgotówkowej. Koniecznością jest zapewnienie instrumentu płatniczego np. terminala płatniczego, integracji konta z usługą BLIK albo przedstawienie numeru konta bankowego. Klient musi mieć dostęp do przynajmniej jednej z metod płatności bezgotówkowej. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się ze zobowiązania straci możliwość skorzystania z kwartalnego rozliczenia podatku VAT.

W styczniu 2023 r. wchodzą w życie przepisy, które zobowiązują klientów do uregulowania płatności w formie bezgotówkowej jeżeli wartość transakcji przekroczy 20 tys. zł. W przypadku limitu obowiązują podobne regulacje jak na rynku B2B – nie ma znaczenia liczba płatności ani waluta (rozliczenie dokonywane jest po kursie walut NBP). 

Jeżeli przedsiębiorca przyjmie płatność gotówkową powyżej 20 tys. zł otrzyma dodatkowy przychód, który przełoży się na dodatkowy podatek. 

W styczniu 2023 r. wchodzi w życie jeszcze jedna zmiana. Przedsiębiorca sprzedający towary albo świadczący usługi zobowiązany będzie do przyjęcia zapłaty do 20 tys. zł w formie wybranej przez klienta – osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Regulacja nie obowiązuje w przypadku sprzedaży internetowej, punktów samoobsługowych oraz sprzedaży podczas imprez. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Działalność nierejestrowana 2022 – kiedy i jak prowadzić?

Następny Wpis

Studio Vector, czyli efektywne zarządzanie nieruchomościami

Powiązane wpisy

Venture capital w Polsce — statystyki i prognozy

Rok 2020 okazał się przełomowy dla venture capital w Polsce pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Pandemia zaburzyła bowiem funkcjonowanie wielu branż i raz na zawsze zmieniła sposób działania niejednego biznesu. Wyłoniły się jednak rynki i gałęzie gospodarki, które odnotowały dynamiczny wzrost, a międzynarodowy lockdown sprzyjał ich rozwojowi. Wśród nich znalazł się rynek VC. Jakie wyniki odnotowano w 2020 roku i jak przedstawiają się prognozy na kolejne lata?
Więcej

Sprzedaż B2B – jakich błędów unikać? 3 najpopularniejsze błędy handlowców

Jak sprzedawać skutecznie w branży B2B? Zaufanie klienta to jeden z podstawowych filarów gwarantujący realizację założonych celów. Klienci z branży B2B szukają wsparcia wśród ekspertów, którym mogą powierzyć ważne aspekty działalności - szybkość produkcji, komunikację z własnymi odbiorcami czy jakość oferowanych produktów. Jakich błędów unikać podczas sprzedaży? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Więcej
Dołącz do naszego
Nefs.pl dostarcza praktyczne informacje, sprawdzone analizy, podstawy i ciekawostki.
NewsletterA
Dołącz do naszego
Nefs.pl dostarcza praktyczne informacje, sprawdzone analizy, podstawy i ciekawostki.
NewsletterA