Kim jest product owner?

Product owner to osoba odpowiedzialna za proces tworzenia produktu w branży IT. Jest jednym z filarów interdyscyplinarnego zespołu Scrumowego, który pracuje nad rozwiązaniem dla klienta. Produktem może być np. platforma internetowa, oprogramowanie albo aplikacja. Czym zajmuje się product owner i jaką rolę pełni w zespole?
Product owner – rola w zespole 

Product owner należy do zespołu Scrumowego, który tworzy również Scrum Master i zespół deweloperski. Odpowiada za rozwój projektu albo produktu w obszarze biznesowym. Zawsze istnieje wyłącznie jeden product owner, co pozwala na przejrzystą komunikację i skuteczny przepływ informacji. Członkowie zespołu i osoby pracujące w organizacji wiedzą, do kogo należy zwrócić się w określonych sytuacjach. Product owner dba o osiągnięcie maksymalnej wartości z projektu albo produktu. Współpracuje z zespołem deweloperów, podejmuje decyzje dotyczące implementacji i kontroluje terminy wdrożeń. Osoba zatrudniona na stanowisku product ownera jest w stałym kontakcie z klientem, rozpoznaje i analizuje potrzeby. 

Czym różni się rola product ownera od project managera? 

Project manager odpowiada za realizację projektu i dostarczenie wyników w określonym czasie przy zachowaniu budżetu i zakresu. Czuwa nad przebiegiem prac i dąży do realizacji kolejnych etapów. Kierownik wykonuje różnorodne zadania – od analizy rynku i konkurencji przez wykonanie planu aż po motywację członków zespołu. 

Osoba na stanowisku zarządza zespołem – formułuje i rozdziela zadania, pilnuje terminów realizacji i efektów. Project manager łączy członków zespołu i dba o dobre relacje. Odpowiada za postępy prac przed zarządem firmy oraz posiada kompleksową wiedzę na temat projektu. Kontroluje również budżet i wyciąga wnioski po ukończonym etapie. Przygotowuje raporty okresowe albo kończące projekt.

Product owner odpowiada za backlog produktu czyli wszystkie funkcjonalności, wymagania oraz cechy. Gromadzi i analizuje informacje, oczekiwania klienta oraz wizje. Przekazuje komunikaty i zadania pozostałym członkom zespołu. 

Główna różnica polega na tym, że product owner działa w ramach Scrum czyli jednej z technik Agile wykorzystującej interdyscyplinarne zespoły. Tymczasem zasady pracy project managera mogą być bardziej elastyczne i w dużym stopniu zależą od specyfiki i kultury organizacji. Product owner nie ma również formalnego nadzoru nad zespołem, a jego zadaniem nie jest tylko realizacja celów, ale ich określenie i wdrożenie. 

Czym zajmuje się product owner?

Product owner ponosi pełną odpowiedzialność za produkt. To twórca strategii i projektu, który zarządza backlogiem czyli listą zadań do wykonania. Pracuje nad wizją projektu, którą systematycznie doskonali oraz kontroluje wdrożenie. Planuje kolejne etapy i uruchomienie oraz ustala priorytety. Product owner jest w stałym kontakcie z interesariuszami – wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nadzoruje pracę zespołu programistów. Przewiduje potrzeby i potrafi skutecznie zareagować, gdy wystąpią. Regularnie aktualizuje wizję i strategię działania w odniesieniu do zmieniających się potrzeb. Ocenia i akceptuje postępy prac. 

Dobry product owner posiada szeroką wiedzę na temat produktu – zarówno biznesową, jak i techniczną. Zna klienta, rynek, ale również konkurencję i trendy w branży. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje i delegować zadania. Umiejętnie komunikuje się z klientem i pozostałymi członkami zespołu. Product owner łączy wiedzę z różnych stanowisk m.in. analityka rynku czy stratega biznesu.

Tworzy również niezbędne wizualizacje np. customer journy map oraz product roadmap. Materiały ułatwiają codzienną pracę zespołu, motywują i angażują do działania. 

Duża rolę w pracy product ownera odgrywa komunikacja. Dobry specjalista umiejętnie łączy interesy różnych grup m.in. klientów i członków zespołu. Wykazuje się otwartością i empatią, ale jednocześnie potrafi podejmować samodzielnie decyzje. Działa asertywnie i nie ulega wpływom. Dopasowuje rodzaj oraz sposób przekazania komunikatu do odbiorców.   

Total
9
Shares
Poprzedni wpis

Polskie startupy na świecie. Kierunki i plany ekspansji

Następny Wpis

Co warto wiedzieć o inwestycjach za granicą?

Powiązane wpisy

Jakie są pokolenia na rynku pracy?

Współpraca przedstawicieli różnych generacji zawsze wiąże się równocześnie z szansą i zagrożeniem. Podstawa to wzajemne zrozumienie i otwartość na drugiego człowieka. Obecnie najwięcej  wyzwań budzi najmłodsze pokolenie, które wciąż kształtuje własne zachowania na rynku pracy. Warto zrozumieć, że każda generacja rozwijała się w innych warunkach gospodarczych, ekonomicznych oraz kulturowych. Co należy wiedzieć o baby boomers, pokoleniu X, millenialsach i generacji Z?
Więcej

Fundusze kupują mieszkania w Polsce

Wciąż trwająca pandemia koronawirusa spowodowała, że na rynki kapitałowe wkroczyła duża zmienność. Fundusze inwestycyjne próbują zatem znaleźć sposób na zabezpieczenie kapitału swoich klientów i wypracowanie na ich rzecz możliwie najwyższych zysków, najlepiej przy ograniczeniu ryzyka. Coraz częściej więc zwracają się ku rynkowi mieszkaniowemu. Ten w Polsce wciąż jest dość atrakcyjny na tle innych państw europejskich.
Więcej

Spadek inflacji coraz bliżej? NBP przedstawia nowe projekcie inflacji i PKB

Od początku br. inflacja niemal co miesiąc pobija kolejne rekordy. W październiku wyniosła 17,9 proc. i była najwyższa od grudnia 1996 r. W listopadzie Narodowy Bank Polski przedstawił nowe projekcie inflacji oraz PKB na rok bieżący, oraz najbliższe dwa pełne lata. Założenia ekspertów są pozytywne - już w 2025 r. inflacja ma ukształtować się na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego.
Więcej
Dołącz do naszej
Nefs.pl dostarcza praktyczne informacje, sprawdzone analizy, podstawy inwestowania i ciekawostki z rynku.
społeczności
Dołącz do naszego
Nefs.pl dostarcza praktyczne informacje, sprawdzone analizy, podstawy i ciekawostki.
NewsletterA