8 informacji, które musi zawierać dobry term sheet

pexels

Term sheet to dokument zawierający ustalenia pomiędzy startupem a inwestorem. Dotyczy warunków wejścia i wyjścia w inwestycję, form finansowania, a także celów współpracy. Chociaż nie ma mocy wiążącej stanowi jeden z najważniejszych dokumentów podczas transakcji. Dlaczego warto podpisać term sheet i jakie informacje powinien zawierać? 

Inwestor zainteresowany finansowaniem spółki przygotowuje term sheet jako formę propozycji składanej założycielom spółki. Po zapoznaniu się z warunkami następują negocjacje skupiające się na poszczególnych zapisach. Term sheet stanowi punkt wyjścia do umowy inwestycyjnej. 

Term sheet – jak zabezpieczają się inwestorzy? 

Oprócz najważniejszych informacji dotyczących transakcji i współpracy, term sheet zawiera również uprawnienia oraz klauzule zabezpieczające inwestora. Większość z nich znajdzie się później w umowie inwestycyjnej o wiążącym charakterze. 

Klauzula antyrozwodnieniowa to jedno z najpopularniejszych zabezpieczeń stosowanych przez inwestorów. Gwarantuje, że inwestor uprawniony jest do objęcia kolejnych udziałów w przypadku następnych emisji, a tym samym utrzymania procentowego poziomu udziałów. Innym prawem często występującym w dokumencie jest tag along. Inwestor może sprzedać swoje udziały, kiedy inny wspólnik zdecyduje się to zrobić. Transakcja odbywa się na takich samych warunkach i dotyczy tego samego podmiotu. 

Jakie informacje zawiera dobry term sheet? 

Struktura i informacje zawarte w dokumencie zależą przede wszystkim od inwestora. Term sheet przygotowywany jest po ustaleniu najważniejszych warunków, a przed szczegółową analizą kondycji spółki. Chociaż nie ma określonego wzoru dokumentu istnieją informacje, które powinien zawierać każdy dobry term sheet. 

Zadaniem dokumentu jest podsumowanie i przedstawienie wstępnego zarysu realizacji inwestycji oraz najważniejszych parametrów takich jak wysokość finansowania, wycena spółki czy ilość udziałów. Term sheet to przede wszystkim potwierdzenie chęci współpracy i zaangażowania w inwestycję.

Jakie informacje powinien zawierać dobry term sheet? 

  1. Informacje o stronach 

Podstawowa informacja, która powinna znaleźć się w dokumencie to dane stron zawierających porozumienie oraz dane pozostałych wspólników. Warto określić również charakter działalności oraz wycenę spółki jeszcze przed uzyskaniem wsparcia finansowego. 

  1. Formy finansowania

Sposoby finansowania to jedno z najważniejszych ustaleń pomiędzy inwestorem, a startupem. Dobry term sheet zawiera informacje o wysokości wsparcia, liczbę obejmowanych udziałów oraz strukturę udziałową spółki.  

  1. Cele biznesowe 

Konkretny cel pozwala określić wzajemne role, obowiązki i oczekiwania. Wskazuje dokąd zmierza spółka i w jakim czasie zamierza to osiągnąć. Cel główny oraz cele szczegółowe warto poprzeć harmonogramem realizacji etapów inwestycji albo biznesplanem dołączonym do dokumentu. 

  1. Czas współpracy i exit 

Dobry term sheet zawiera planowaną datę oraz warunki wyjścia z inwestycji. Inwestor może wprowadzić również informację o uprzywilejowaniu na wypadek ewentualnej likwidacji spółki (liquidation preference). Klauzula zakłada, że w pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania wobec inwestora. 

  1. Informacje o realizacji inwestycji 

W dokumencie warto zawrzeć informacje o warunkach realizacji i krokach, które zostaną podjęte jeszcze przed zawarciem umowy np. szczegóły dotyczące badania due dilligence. 

  1. Informacje o prawach transakcyjnych inwestorów 

Inwestorzy mogą zastrzec również m.in. prawo do pierwszeństwa zakupu udziałów sprzedawanych przez wspólników, a także prawo dołączenia do sprzedaży udziałów realizowanej przez wspólnika (tag along). 

  1. Zasady współpracy

Term sheet może zawierać także ustalenia dotyczące wynagradzania i obowiązków menedżerów oraz raportowania założycieli po inwestycji. W dokumencie warto zawrzeć również zbiór działań, których wykonanie wymagało będzie zgód korporacyjnych. 

  1. Ład korporacyjny 

Przygotowując term sheet warto pamiętać o ustaleniu specjalnych praw inwestora w ramach ładu korporacyjnego. Przykładem może być przedstawienie zasad powoływania członków zarządu oraz sposobów podejmowania decyzji. 

Każdy term sheet wygląda inaczej. Nie wszystkie wymienione elementy muszą znaleźć się w dokumencie. Inwestorzy zwracają uwagę na kwestie ważne z ich punktu widzenia kierując się własną wiedzą i doświadczeniem. Kwota finansowania oraz wycena spółki to podstawowe informacje, których nie może zabraknąć.

Total
0
Shares
Poprzedni wpis

Niepewność na rynkach niszczy giełdowe plany Murapolu

Następny Wpis

Transformacja energetyczna w Polsce według PEP 2040 – co warto wiedzieć?

Powiązane wpisy

Plany GPW na 2022 rok

Ubiegły już 2021 rok był bardzo dobry dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod względem liczby debiutów. Na głównym parkiecie powitaliśmy 16 spółek, zaś na NewConnect aż 32. Nadchodzące miesiące również nie powinny przynieść spowolnienia tempa.
Więcej
Dołącz do naszej
Nefs.pl dostarcza praktyczne informacje, sprawdzone analizy, podstawy inwestowania i ciekawostki z rynku.
społeczności
Dołącz do naszego
Nefs.pl dostarcza praktyczne informacje, sprawdzone analizy, podstawy i ciekawostki.
NewsletterA