fbpx

5 najważniejszych zmian prawnych na rynku nieruchomości w 2022 r.

Avatar photo
Bezpieczniejszy zakup mieszkania na rynku pierwotnym, kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego czy uproszczone procedury budowy domu. W 2022 r. wchodzą w życie nowe przepisy i ustawy wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Na jakie regulacje prawne warto zwrócić uwagę?
pexels

1. Nowa ustawa deweloperska

1 lipca 2022 r. wchodzi w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, której inicjatorem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowe przepisy zwiększają bezpieczeństwo nabywców na rynku nieruchomości. 

Powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego to jedna z największych zmian prawnych w 2022 r. Podmiot prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłaty środków m.in. w przypadku upadłości dewelopera czy banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy (MRP). Obecnie klient posiada ochronę w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tylko do kwoty 100 tys. euro. UOKiK zwrócił uwagę, że w związku ze wzrostem cen kwota zabezpieczenia nie jest wystarczająca. 

Fundusz chroni również w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez dewelopera m.in. jeżeli nie usunie wad istotnych zaakceptowanych w protokole odbioru albo nie przeniesie praw własności lokalu. 

Ustawa reguluje również kwestie związane m.in. z umowami rezerwacyjnym, wadami istotnymi oraz nieistotnymi nieruchomości, a także uzyskania zgody wierzyciela hipotecznego dewelopera. Zwiększa również kontrolę instytucji prowadzącej MRP nad wpłatą środków przekazywanych deweloperowi.

2.Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego 

27 maja 2022 r. wchodzi w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która umożliwia zakup mieszkania z zapewnionym przez państwo wkładem własnym. Osoby zainteresowanie zakupem będą musiały wykazać stały i wiarygodny dochód, a także zdolność kredytową oraz środki potrzebne do realizacji transakcji. Jeżeli określone wymagania zostaną spełnione państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego poręczy wkład własny. Maksymalna kwota poręczenia wynosi 100 tys. zł. co sprawia, że mieszkanie nie może być droższe niż 500 tys. zł.

3. Zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB

Nawet 500 zł grzywny mogą zapłacić właściciele i zarządcy budynków, którzy nie zgłoszą źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. 

Gromadzone informacje dotyczące stanu technicznego budynków oraz metody ogrzewania pozwolą dopasować programy wsparcia do rzeczywistych potrzeb odbiorców.  

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl) albo tradycyjnie we właściwym Urzędzie Miasta. 

4. Podwyżki dla wynajmujących 

Nowy Ład wprowadza zmiany dotyczące podatku od dochodu ponoszonego przez właścicieli wynajmowanych lokali. Program znosi poprzednie regulacje na rzecz opłacania ryczałtu od przychodów osiąganych z wynajmu. Obecnie osoby nie prowadzące działalności gospodarczej rozliczały się w ramach ogólnych zasad umożliwiających opodatkowanie dochodu. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zwiększy koszty po stronie właściciela nieruchomości. 

Chociaż zmiana wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2023 r. wielu właścicieli może dążyć do zwiększania cen wynajmu już teraz. Część obciążeń pokryją bowiem najemcy w postaci wyższych czynszów. 

5. Łatwiejsza budowa domu jednorodzinnego 

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje ustawa wprowadzająca zmiany do Prawa budowlanego i ustawy o planowaniu, i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy ułatwiają budowę domów jednorodzinnych na własne potrzeby. Zmiany dotyczą budynków wolnostojących o nie więcej niż dwóch kondygnacjach oraz powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m kw. Inwestorzy nie muszą uzyskiwać pozwolenia na budowę, powoływać kierownika budowy oraz prowadzić dziennika budowy. 

Korzystając z uproszczonej procedury inwestor musi złożyć stosowne zgłoszenie, a także oświadczenie potwierdzające, że zamierza budować wyłącznie dla własnych potrzeb oraz jest w pełni odpowiedzialny za kierowanie budową. Konieczne jest również zgłoszenie daty rozpoczęcia prac do organu nadzoru budowlanego. 

Total
7
Shares
Poprzedni wpis

Boom na rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce

Następny Wpis

W co inwestować w 2022 roku? Branże, które warto znać

Powiązane wpisy

Ułatwienia dla inwestorów. Nowe przepisy wchodzą w życie 

Na początku września prezydent podpisał nowelizację przepisów wprowadzających usprawnienia związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale również zapewniających łatwiejszą procedurę w przypadku inwestycji - głównie drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych. W niektórych przypadkach zarządca drogi będzie mógł wejść na teren nieruchomości bez zgody właściciela. 
Avatar photo
Więcej

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 i 2 sierpnia. Co czeka pracowników?

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej powstała w celu poprawienia dostępu do informacji związanych z warunkami zatrudnienia oraz zwiększenia przejrzystości na rynku. Drugi dokument to dyrektywa rodzicielska dotycząca poprawy stabilności pracy, aspektów związanych z zatrudnieniem rodziców oraz unormowanie zasad elastycznej formy organizacji pracy. Dyrektywy są niezbędne do wdrożenia przez państwa UE. Polska jest zobowiązana do wdrożenia zmian maksymalnie do sierpnia 2022 roku.
Avatar photo
Więcej

Rosną ceny mieszkań na rynku pierwotnym 

W maju br. zanotowano wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym. Najwyższy wynik w stosunku miesiąc do miesiąca miał miejsce w Trójmieście — nowe mieszkania podrożały o 5 proc. w porównaniu do kwietnia. Wśród przyczyn wymienia się rosnące koszty budowy, malejącą liczbę mieszkań najtańszych, a także rozwijającą się ofertę mieszkań z segmentu premium.
Avatar photo
Więcej